Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSVT - Trực tiếp kết quả xổ số XSVT nhanh, chuẩn xác

KQXS Vũng Tàu 21/11/2017

ĐẶC BIỆT 734750
GIẢI NHẤT 09252
GIẢI NHÌ 17979
GIẢI BA 54011 24520
GIẢI TƯ 38423 98118 33703
50001 10707 79989 46651
GIẢI NĂM 5603
GIẢI SÁU 3583 1381 7790
GIẢI BẢY 104
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 1 3 3 4 7
1 1 8
2 0 0 3
3  
4  
5 0 1 2
6  
7 9
8 1 3 9
9 0
Đầu
Đuôi
2 2 5 9 0
0 1 5 8 1
5 2
0 0 2 8 3
0 4
  5
  6
0 7
1 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 14/11/2017

ĐẶC BIỆT 769324
GIẢI NHẤT 96618
GIẢI NHÌ 41747
GIẢI BA 80263 45781
GIẢI TƯ 80840 80559 18645
09535 41675 38482 09588
GIẢI NĂM 0156
GIẢI SÁU 3151 4326 2878
GIẢI BẢY 318
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0  
1 8 8
2 4 6
3 5 7
4 0 5 7
5 1 6 9
6 3
7 5 8
8 1 2 8
9  
Đầu
Đuôi
4 0
5 8 1
8 2
6 3
2 4
3 4 7 5
2 5 6
3 4 7
1 1 7 8 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 07/11/2017

ĐẶC BIỆT 855660
GIẢI NHẤT 76876
GIẢI NHÌ 50843
GIẢI BA 65223 32848
GIẢI TƯ 09530 31487 66984
36411 06453 75552 29030
GIẢI NĂM 3918
GIẢI SÁU 5535 0778 6998
GIẢI BẢY 922
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0  
1 1 8
2 2 3
3 0 0 5 7
4 3 8
5 2 3
6 0
7 6 8
8 4 7
9 8
Đầu
Đuôi
3 3 6 0
1 1
2 5 2
2 4 5 3
8 4
3 5
7 6
3 8 7
1 4 7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 31/10/2017

ĐẶC BIỆT 137749
GIẢI NHẤT 62552
GIẢI NHÌ 04134
GIẢI BA 95181 84605
GIẢI TƯ 76437 29951 03792
19715 37791 45360 06414
GIẢI NĂM 6346
GIẢI SÁU 9208 4642 8009
GIẢI BẢY 897
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 5 8 9
1 4 5 9
2  
3 4 7
4 2 6 9
5 1 2
6 0
7  
8 1
9 1 2 7
Đầu
Đuôi
6 0
5 8 9 1
4 5 9 2
  3
1 3 4
0 1 5
4 6
3 9 7
0 8
0 1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 24/10/2017

ĐẶC BIỆT 638519
GIẢI NHẤT 79668
GIẢI NHÌ 35406
GIẢI BA 29380 61805
GIẢI TƯ 75127 51508 44081
48758 39476 77286 79563
GIẢI NĂM 2340
GIẢI SÁU 9352 0998 6142
GIẢI BẢY 333
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 5 6 8
1 9
2 3 7
3 3
4 0 2
5 2 8
6 3 8
7 6
8 0 1 6
9 8
Đầu
Đuôi
4 8 0
8 1
4 5 2
2 3 6 3
  4
0 5
0 7 8 6
2 7
0 5 6 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785