Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSVL - Trực tiếp kết quả xổ số XSVL nhanh, chuẩn xác

KQXS Vĩnh Long 12/01/2018

ĐẶC BIỆT 344216
GIẢI NHẤT 05347
GIẢI NHÌ 32752
GIẢI BA 35017 13540
GIẢI TƯ 51476 26053 46318
06132 99055 54590 13029
GIẢI NĂM 4671
GIẢI SÁU 1939 1813 5736
GIẢI BẢY 700
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 0
1 3 6 7 8
2 9
3 2 6 9
4 0 7
5 2 3 5
6  
7 1 4 6
8  
9 0
Đầu
Đuôi
0 4 9 0
7 1
3 5 2
1 5 3
7 4
5 5
1 3 7 6
1 4 7
1 8
2 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 05/01/2018

ĐẶC BIỆT 018198
GIẢI NHẤT 78009
GIẢI NHÌ 10670
GIẢI BA 31609 69998
GIẢI TƯ 42214 66250 33288
67076 19266 42691 11968
GIẢI NĂM 4965
GIẢI SÁU 7202 8755 3356
GIẢI BẢY 261
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 2 9 9
1 4 7
2  
3  
4  
5 0 5 6
6 1 5 6 8
7 0 6
8 8
9 1 8 8
Đầu
Đuôi
5 7 0
6 9 1
0 2
  3
1 4
5 6 5
5 6 7 6
1 7
6 8 9 9 8
0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 29/12/2017

ĐẶC BIỆT 619390
GIẢI NHẤT 83170
GIẢI NHÌ 47870
GIẢI BA 04763 92626
GIẢI TƯ 10266 63030 16036
16888 07935 00458 64245
GIẢI NĂM 1630
GIẢI SÁU 8608 9883 6422
GIẢI BẢY 313
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 8
1 3
2 2 6
3 0 0 5 6 6
4 5
5 8
6 3 6
7 0 0
8 3 8
9 0
Đầu
Đuôi
3 3 7 7 9 0
  1
2 2
1 6 8 3
  4
3 4 5
2 3 3 6 6
  7
0 5 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 22/12/2017

ĐẶC BIỆT 926400
GIẢI NHẤT 33755
GIẢI NHÌ 95730
GIẢI BA 98306 02325
GIẢI TƯ 83057 96828 19641
29465 94134 08081 42138
GIẢI NĂM 8205
GIẢI SÁU 7476 5729 1990
GIẢI BẢY 979
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 0 5 6
1  
2 5 8 9
3 0 4 8
4 1
5 5 7
6 5 9
7 6 9
8 1
9 0
Đầu
Đuôi
0 3 9 0
4 8 1
  2
  3
3 4
0 2 5 6 5
0 7 6
5 7
2 3 8
2 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785