Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSVL - Trực tiếp kết quả xổ số XSVL nhanh, chuẩn xác

KQXS Vĩnh Long 16/03/2018

ĐẶC BIỆT 450684
GIẢI NHẤT 87403
GIẢI NHÌ 82615
GIẢI BA 45153 12737
GIẢI TƯ 30756 13228 71531
11385 71282 96750 35534
GIẢI NĂM 0926
GIẢI SÁU 1296 7907 9093
GIẢI BẢY 786
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2 3 7
1 5
2 6 8
3 1 4 7
4  
5 0 3 6
6  
7  
8 2 4 5 6
9 3 6
Đầu
Đuôi
5 0
3 1
0 8 2
0 5 9 3
3 8 4
1 8 5
2 5 8 9 6
0 3 7
2 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 09/03/2018

ĐẶC BIỆT 771324
GIẢI NHẤT 34399
GIẢI NHÌ 24432
GIẢI BA 43717 75640
GIẢI TƯ 06993 81891 58163
15801 39808 89940 53569
GIẢI NĂM 4351
GIẢI SÁU 4190 7125 0183
GIẢI BẢY 663
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 1 3 8
1 7
2 4 5
3 2
4 0 0
5 1
6 3 3 9
7  
8 3
9 0 1 3 9
Đầu
Đuôi
4 4 9 0
0 5 9 1
3 2
0 6 6 8 9 3
2 4
2 5
  6
1 7
0 8
6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 02/03/2018

ĐẶC BIỆT 712654
GIẢI NHẤT 48510
GIẢI NHÌ 39378
GIẢI BA 19523 49442
GIẢI TƯ 15707 62791 24266
21924 96961 67463 68322
GIẢI NĂM 3398
GIẢI SÁU 8252 9994 6937
GIẢI BẢY 683
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 7
1 0
2 2 3 4
3 3 7
4 2
5 2 4
6 1 3 6
7 8
8 3
9 1 4 8
Đầu
Đuôi
1 0
6 9 1
2 4 5 2
2 3 6 8 3
2 5 9 4
  5
6 6
0 3 7
7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 23/02/2018

ĐẶC BIỆT 129277
GIẢI NHẤT 82825
GIẢI NHÌ 98745
GIẢI BA 90467 78815
GIẢI TƯ 44767 39743 97215
20453 51818 87975 26390
GIẢI NĂM 4636
GIẢI SÁU 9862 1142 0400
GIẢI BẢY 726
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 0
1 5 5 8
2 5 6
3 6
4 2 3 5
5 3
6 2 7 7
7 5 7
8  
9 0 4
Đầu
Đuôi
0 9 0
  1
4 6 2
4 5 3
9 4
1 1 2 4 7 5
2 3 6
6 6 7 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785