Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTV - Trực tiếp kết quả xổ số XSTV nhanh, chuẩn xác

KQXS Trà Vinh 16/03/2018

ĐẶC BIỆT 763628
GIẢI NHẤT 28984
GIẢI NHÌ 31488
GIẢI BA 80066 32238
GIẢI TƯ 95100 12903 53220
01855 80317 43663 48073
GIẢI NĂM 7234
GIẢI SÁU 9881 3145 1038
GIẢI BẢY 782
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 0 3 5
1 7
2 0 8
3 4 8 8
4 5
5 5
6 3 6
7 3
8 1 2 4 8
9  
Đầu
Đuôi
0 2 0
8 1
8 2
0 6 7 3
3 8 4
0 4 5 5
6 6
1 7
2 3 3 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 09/03/2018

ĐẶC BIỆT 702647
GIẢI NHẤT 32814
GIẢI NHÌ 75278
GIẢI BA 30234 60941
GIẢI TƯ 20144 67995 75027
42571 92710 03303 28418
GIẢI NĂM 2335
GIẢI SÁU 6390 3237 4327
GIẢI BẢY 284
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 3
1 0 4 8
2 7 7
3 4 5 7
4 1 2 4 7
5  
6  
7 1 8
8 4
9 0 5
Đầu
Đuôi
1 9 0
4 7 1
4 2
0 3
1 3 4 8 4
3 9 5
  6
2 2 3 4 7
1 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 02/03/2018

ĐẶC BIỆT 197406
GIẢI NHẤT 53123
GIẢI NHÌ 18553
GIẢI BA 97202 33966
GIẢI TƯ 84530 66296 38416
44853 95120 35627 36377
GIẢI NĂM 2272
GIẢI SÁU 1507 9699 7916
GIẢI BẢY 002
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 2 2 6 7
1 5 6 6
2 0 3 7
3 0
4  
5 3 3
6 6
7 2 7
8  
9 6 9
Đầu
Đuôi
2 3 0
  1
0 0 7 2
2 5 5 3
  4
1 5
0 1 1 6 9 6
0 2 7 7
  8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 23/02/2018

ĐẶC BIỆT 191556
GIẢI NHẤT 89510
GIẢI NHÌ 78310
GIẢI BA 09069 78020
GIẢI TƯ 66010 30182 49627
12209 07976 21778 76173
GIẢI NĂM 3642
GIẢI SÁU 9527 2386 8771
GIẢI BẢY 442
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 9
1 0 0 0
2 0 7 7
3  
4 2 2
5 6
6 9 9
7 1 3 6 8
8 2 6
9  
Đầu
Đuôi
1 1 1 2 0
7 1
4 4 8 2
7 3
  4
  5
5 7 8 6
2 2 7
7 8
0 6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785