Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTV - Trực tiếp kết quả xổ số XSTV nhanh, chuẩn xác

KQXS Trà Vinh 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 943050
GIẢI NHẤT 62673
GIẢI NHÌ 34878
GIẢI BA 09631 98950
GIẢI TƯ 90775 53198 18276
98329 19560 74418 27707
GIẢI NĂM 4065
GIẢI SÁU 1054 7254 8096
GIẢI BẢY 438
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 7
1 8
2 9
3 1 8
4  
5 0 0 4 4
6 0 5
7 2 3 5 6 8
8  
9 6 8
Đầu
Đuôi
5 5 6 0
3 1
7 2
7 3
5 5 4
6 7 5
7 9 6
0 7
1 3 7 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 10/11/2017

ĐẶC BIỆT 119024
GIẢI NHẤT 68440
GIẢI NHÌ 69424
GIẢI BA 75481 09989
GIẢI TƯ 53377 24716 08782
55299 09814 30886 93641
GIẢI NĂM 2644
GIẢI SÁU 1672 4989 2921
GIẢI BẢY 214
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0  
1 4 4 6
2 1 4 4
3  
4 0 1 4
5  
6  
7 2 3 7
8 1 2 6 9 9
9 9
Đầu
Đuôi
4 0
2 4 8 1
7 8 2
7 3
1 1 2 2 4 4
  5
1 8 6
7 7
  8
8 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 03/11/2017

ĐẶC BIỆT 340401
GIẢI NHẤT 40548
GIẢI NHÌ 75276
GIẢI BA 12721 09862
GIẢI TƯ 72405 50982 08161
21560 28859 83464 74077
GIẢI NĂM 7678
GIẢI SÁU 1601 6679 1427
GIẢI BẢY 924
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 1 1 5
1  
2 1 4 7
3  
4 8
5 6 9
6 0 1 2 4
7 6 7 8 9
8 2
9  
Đầu
Đuôi
6 0
0 0 2 6 1
6 8 2
  3
2 6 4
0 5
5 7 6
2 7 7
4 7 8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 27/10/2017

ĐẶC BIỆT 116804
GIẢI NHẤT 10447
GIẢI NHÌ 10293
GIẢI BA 12189 59925
GIẢI TƯ 13839 16903 44599
45624 46487 23129 30775
GIẢI NĂM 5207
GIẢI SÁU 3783 3348 9664
GIẢI BẢY 494
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0 3 4 7
1  
2 4 5 9
3 9
4 7 8
5  
6 4
7 3 5
8 3 7 9
9 3 4 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
  2
0 7 8 9 3
0 2 6 9 4
2 7 5
  6
0 4 8 7
4 8
2 3 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785