Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTTH - Trực tiếp kết quả xổ số XSTTH nhanh, chuẩn xác

KQXS ThừaThiênHuế 15/01/2018

ĐẶC BIỆT 646015
GIẢI NHẤT 69194
GIẢI NHÌ 47071
GIẢI BA 05347 91995
GIẢI TƯ 40126 02395 52284
42928 97863 56130 47692
GIẢI NĂM 0019
GIẢI SÁU 6665 8238 4760
GIẢI BẢY 233
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 5 9
2 6 8
3 0 3 8
4 7
5  
6 0 3 5
7 1
8 4
9 2 4 5 5 6
Đầu
Đuôi
3 6 0
7 1
9 2
3 6 3
8 9 4
1 6 9 9 5
2 9 6
4 7
2 3 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 08/01/2018

ĐẶC BIỆT 031309
GIẢI NHẤT 61495
GIẢI NHÌ 96221
GIẢI BA 41284 93607
GIẢI TƯ 68570 74082 97599
99935 44321 13231 19212
GIẢI NĂM 5772
GIẢI SÁU 2756 7893 5194
GIẢI BẢY 515
GIẢI TÁM 79
Đầu
Đuôi
0 7 9
1 2 5
2 1 1
3 1 5
4  
5 6
6  
7 0 2 9
8 2 4
9 3 4 5 9
Đầu
Đuôi
7 0
2 2 3 1
1 7 8 2
9 3
8 9 4
1 3 9 5
5 6
0 7
  8
0 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 01/01/2018

ĐẶC BIỆT 394881
GIẢI NHẤT 77239
GIẢI NHÌ 12588
GIẢI BA 21992 72977
GIẢI TƯ 44466 18660 66790
69906 08460 98760 79984
GIẢI NĂM 2618
GIẢI SÁU 4899 8637 7426
GIẢI BẢY 650
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 6
1 8
2 6
3 7 9
4  
5 0 6
6 0 0 0 6
7 7
8 1 4 8
9 0 2 9
Đầu
Đuôi
5 6 6 6 9 0
8 1
9 2
  3
8 4
  5
0 2 5 6 6
3 7 7
1 8 8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 25/12/2017

ĐẶC BIỆT 450610
GIẢI NHẤT 39616
GIẢI NHÌ 07937
GIẢI BA 88507 19655
GIẢI TƯ 81823 54789 62839
16481 85818 42777 91295
GIẢI NĂM 3161
GIẢI SÁU 6853 3461 9974
GIẢI BẢY 047
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 6 8
2 3
3 7 9
4 7 7
5 3 5
6 1 1
7 4 7
8 1 9
9 5
Đầu
Đuôi
1 0
6 6 8 1
  2
2 5 3
7 4
5 9 5
1 6
0 3 4 4 7 7
1 8
3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785