Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTTH - Trực tiếp kết quả xổ số XSTTH nhanh, chuẩn xác

KQXS ThừaThiênHuế 18/09/2017

ĐẶC BIỆT 728912
GIẢI NHẤT 32251
GIẢI NHÌ 56477
GIẢI BA 12453 77524
GIẢI TƯ 35839 62152 54165
63671 50682 36262 21419
GIẢI NĂM 7066
GIẢI SÁU 6545 7823 3062
GIẢI BẢY 204
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 4
1 2 9
2 3 4
3 9
4 5
5 1 2 3
6 2 2 5 6 7
7 1 7
8 2
9  
Đầu
Đuôi
  0
5 7 1
1 5 6 6 8 2
2 5 3
0 2 4
4 6 5
6 6
6 7 7
  8
1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 11/09/2017

ĐẶC BIỆT 239110
GIẢI NHẤT 69687
GIẢI NHÌ 50337
GIẢI BA 18534 21237
GIẢI TƯ 26123 36984 61777
58813 77888 37138 43325
GIẢI NĂM 0926
GIẢI SÁU 7425 1229 1090
GIẢI BẢY 042
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0  
1 0 3
2 3 5 5 6 9
3 3 4 7 7 8
4 2
5  
6  
7 7
8 4 7 8
9 0
Đầu
Đuôi
1 9 0
  1
4 2
1 2 3 3
3 8 4
2 2 5
2 6
3 3 7 8 7
3 8 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 04/09/2017

ĐẶC BIỆT 112929
GIẢI NHẤT 30238
GIẢI NHÌ 02923
GIẢI BA 27060 92809
GIẢI TƯ 72981 90888 85248
84987 96721 56387 36512
GIẢI NĂM 2195
GIẢI SÁU 5649 1786 1411
GIẢI BẢY 693
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 9
1 1 2
2 1 3 9
3 8
4 8 9
5  
6 0 8
7  
8 1 6 7 7 8
9 3 5
Đầu
Đuôi
6 0
1 2 8 1
1 2
2 9 3
  4
9 5
8 6
8 8 7
3 4 6 8 8
0 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 28/08/2017

ĐẶC BIỆT 060635
GIẢI NHẤT 56970
GIẢI NHÌ 66378
GIẢI BA 10035 00897
GIẢI TƯ 87900 70150 37958
94096 65067 35813 43580
GIẢI NĂM 1097
GIẢI SÁU 8437 9235 1193
GIẢI BẢY 162
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 0
1 3
2  
3 5 5 5 7
4  
5 0 8
6 2 7 8
7 0 8
8 0
9 3 6 7 7
Đầu
Đuôi
0 5 7 8 0
  1
6 2
1 9 3
  4
3 3 3 5
9 6
3 6 9 9 7
5 6 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 21/08/2017

ĐẶC BIỆT 343208
GIẢI NHẤT 74746
GIẢI NHÌ 37268
GIẢI BA 96673 25342
GIẢI TƯ 64489 44367 82372
83070 16521 52630 09740
GIẢI NĂM 0996
GIẢI SÁU 9941 5506 8536
GIẢI BẢY 604
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 4 6 8
1  
2 1
3 0 6
4 0 1 2 6
5 1
6 7 8
7 0 2 3
8 9
9 6
Đầu
Đuôi
3 4 7 0
2 4 5 1
4 7 2
7 3
0 4
  5
0 3 4 9 6
6 7
0 6 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785