Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTTH - Trực tiếp kết quả xổ số XSTTH nhanh, chuẩn xác

KQXS ThừaThiênHuế 19/03/2018

ĐẶC BIỆT 586993
GIẢI NHẤT 44225
GIẢI NHÌ 67489
GIẢI BA 79135 98663
GIẢI TƯ 95961 58561 27545
22001 37839 59942 62769
GIẢI NĂM 1951
GIẢI SÁU 2258 3590 9430
GIẢI BẢY 162
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 1
1 6
2 5
3 0 5 9
4 2 5
5 1 8
6 1 1 2 3 9
7  
8 9
9 0 3
Đầu
Đuôi
3 9 0
0 5 6 6 1
4 6 2
6 9 3
  4
2 3 4 5
1 6
  7
5 8
3 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 12/03/2018

ĐẶC BIỆT 414686
GIẢI NHẤT 48120
GIẢI NHÌ 11385
GIẢI BA 13248 29128
GIẢI TƯ 05704 57573 63214
79811 28407 48170 95384
GIẢI NĂM 5402
GIẢI SÁU 1963 0431 3573
GIẢI BẢY 442
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 2 4 7
1 1 4
2 0 8
3 1 3
4 2 8
5  
6 3
7 0 3 3
8 4 5 6
9  
Đầu
Đuôi
2 7 0
1 3 1
0 4 2
3 6 7 7 3
0 1 8 4
8 5
8 6
0 7
2 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 05/03/2018

ĐẶC BIỆT 956319
GIẢI NHẤT 84583
GIẢI NHÌ 15193
GIẢI BA 63381 59232
GIẢI TƯ 14442 98611 08291
01044 62424 58868 69245
GIẢI NĂM 6900
GIẢI SÁU 6278 0542 3674
GIẢI BẢY 983
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 1 9
2 4
3 2
4 2 2 4 5
5  
6 8
7 4 8
8 1 3 3
9 1 3
Đầu
Đuôi
0 0
0 1 8 9 1
3 4 4 2
8 8 9 3
2 4 7 4
4 5
  6
  7
6 7 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 26/02/2018

ĐẶC BIỆT 233776
GIẢI NHẤT 04973
GIẢI NHÌ 00528
GIẢI BA 64583 69142
GIẢI TƯ 50823 66645 22686
76570 37565 74138 98718
GIẢI NĂM 1230
GIẢI SÁU 2117 2547 1256
GIẢI BẢY 393
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0  
1 7 8
2 3 8
3 0 8
4 2 5 7
5 6
6 5
7 0 3 6
8 3 6
9 0 3
Đầu
Đuôi
3 7 9 0
  1
4 2
2 7 8 9 3
  4
4 6 5
5 7 8 6
1 4 7
1 2 3 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 19/02/2018

ĐẶC BIỆT 450730
GIẢI NHẤT 86429
GIẢI NHÌ 16652
GIẢI BA 01677 33199
GIẢI TƯ 27401 42356 56189
72196 21936 57690 93496
GIẢI NĂM 8554
GIẢI SÁU 2160 4552 8972
GIẢI BẢY 782
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 1
1 5
2 9
3 0 6
4  
5 2 2 4 6
6 0
7 2 7
8 2 9
9 0 6 6 9
Đầu
Đuôi
3 6 9 0
0 1
5 5 7 8 2
  3
5 4
1 5
3 5 9 9 6
7 7
  8
2 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785