Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTTH - Trực tiếp kết quả xổ số XSTTH nhanh, chuẩn xác

KQXS ThừaThiênHuế 20/11/2017

ĐẶC BIỆT 884641
GIẢI NHẤT 33706
GIẢI NHÌ 03672
GIẢI BA 28916 80644
GIẢI TƯ 32113 90767 04966
78179 78740 72720 99577
GIẢI NĂM 2206
GIẢI SÁU 5554 7558 6823
GIẢI BẢY 767
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 6 6
1 3 6
2 0 3
3  
4 0 1 4
5 2 4 8
6 6 7 7
7 2 7 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
2 4 0
4 1
5 7 2
1 2 3
4 5 4
  5
0 0 1 6 6
6 6 7 7
5 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 13/11/2017

ĐẶC BIỆT 242294
GIẢI NHẤT 25946
GIẢI NHÌ 50258
GIẢI BA 52475 44236
GIẢI TƯ 40833 98080 30403
90240 54650 68518 17429
GIẢI NĂM 1982
GIẢI SÁU 1575 6026 3109
GIẢI BẢY 896
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 8
2 6 9
3 3 6
4 0 6
5 0 8
6  
7 5 5
8 0 2
9 4 5 6
Đầu
Đuôi
4 5 8 0
  1
8 2
0 3 3
9 4
7 7 9 5
2 3 4 9 6
  7
1 5 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 06/11/2017

ĐẶC BIỆT 879010
GIẢI NHẤT 27320
GIẢI NHÌ 43571
GIẢI BA 59763 45318
GIẢI TƯ 10405 13103 47975
12583 21692 84532 34019
GIẢI NĂM 2181
GIẢI SÁU 7619 9638 3512
GIẢI BẢY 200
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 0 3 5
1 0 2 8 9 9
2 0
3 2 8
4  
5 3
6 3
7 1 5
8 1 3
9 2
Đầu
Đuôi
0 1 2 0
7 8 1
1 3 9 2
0 5 6 8 3
  4
0 7 5
  6
  7
1 3 8
1 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 30/10/2017

ĐẶC BIỆT 278331
GIẢI NHẤT 15758
GIẢI NHÌ 20601
GIẢI BA 83984 92884
GIẢI TƯ 72214 21013 75575
45527 62749 79252 38062
GIẢI NĂM 8592
GIẢI SÁU 2917 0867 5732
GIẢI BẢY 246
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 1
1 3 4 7
2 7
3 1 2
4 6 9
5 2 8
6 2 7
7 5
8 4 4
9 2 3
Đầu
Đuôi
  0
0 3 1
3 5 6 9 2
1 9 3
1 8 8 4
7 5
4 6
1 2 6 7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 23/10/2017

ĐẶC BIỆT 953874
GIẢI NHẤT 61602
GIẢI NHÌ 25769
GIẢI BA 38250 75717
GIẢI TƯ 95919 94666 62782
16695 12625 95636 57888
GIẢI NĂM 9269
GIẢI SÁU 2607 4421 5089
GIẢI BẢY 700
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 0 2 7
1 0 7 9
2 1 5
3 6
4  
5 0
6 6 9 9
7 4
8 2 8 9
9 5
Đầu
Đuôi
0 1 5 0
2 1
0 8 2
  3
7 4
2 9 5
3 6 6
0 1 7
8 8
1 6 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785