Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTG - Trực tiếp kết quả xổ số XSTG nhanh, chuẩn xác

KQXS Tiền Giang 19/11/2017

ĐẶC BIỆT 092743
GIẢI NHẤT 99578
GIẢI NHÌ 09593
GIẢI BA 93933 17703
GIẢI TƯ 04433 62172 47622
95029 80836 15012 30888
GIẢI NĂM 8909
GIẢI SÁU 0056 5702 5216
GIẢI BẢY 986
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 2 3 9
1 2 6
2 0 2 9
3 3 3 6
4 3
5 6
6  
7 2 8
8 6 8
9 3
Đầu
Đuôi
2 0
  1
0 1 2 7 2
0 3 3 4 9 3
  4
  5
1 3 5 8 6
  7
7 8 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 12/11/2017

ĐẶC BIỆT 367131
GIẢI NHẤT 17582
GIẢI NHÌ 16996
GIẢI BA 29868 33883
GIẢI TƯ 90767 78643 21291
08138 94454 87466 85186
GIẢI NĂM 3936
GIẢI SÁU 8105 2788 9962
GIẢI BẢY 244
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 5 8
1  
2  
3 1 6 8
4 3 4
5 4
6 2 6 7 8
7  
8 2 3 6 8
9 1 6
Đầu
Đuôi
  0
3 9 1
6 8 2
4 8 3
4 5 4
0 5
3 6 8 9 6
6 7
0 3 6 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 05/11/2017

ĐẶC BIỆT 630031
GIẢI NHẤT 11379
GIẢI NHÌ 07026
GIẢI BA 62216 79108
GIẢI TƯ 07861 79062 63042
45899 75444 10561 35945
GIẢI NĂM 6007
GIẢI SÁU 2095 9551 2766
GIẢI BẢY 234
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 6
2 6
3 1 4
4 2 4 5
5 1 4
6 1 1 2 6
7 9
8  
9 5 9
Đầu
Đuôi
  0
3 5 6 6 1
4 6 2
  3
3 4 5 4
4 9 5
1 2 6 6
0 7
0 8
7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 29/10/2017

ĐẶC BIỆT 856381
GIẢI NHẤT 17306
GIẢI NHÌ 11806
GIẢI BA 45191 46495
GIẢI TƯ 51635 87734 36755
45218 86884 03069 65045
GIẢI NĂM 1746
GIẢI SÁU 6116 9689 1347
GIẢI BẢY 589
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 6 6
1 6 6 8
2  
3 4 5
4 5 6 7
5 5
6 9
7  
8 1 4 9 9
9 1 5
Đầu
Đuôi
  0
8 9 1
  2
  3
3 8 4
3 4 5 9 5
0 0 1 1 4 6
4 7
1 8
6 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785