Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTG - Trực tiếp kết quả xổ số XSTG nhanh, chuẩn xác

KQXS Tiền Giang 14/01/2018

ĐẶC BIỆT 394486
GIẢI NHẤT 94718
GIẢI NHÌ 27122
GIẢI BA 10204 58921
GIẢI TƯ 26747 01654 22420
12091 57945 40720 56431
GIẢI NĂM 9416
GIẢI SÁU 6950 8840 9464
GIẢI BẢY 916
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 4
1 6 6 8
2 0 0 1 2
3 1 7
4 0 5 7
5 0 4
6 4
7  
8 6
9 1
Đầu
Đuôi
2 2 4 5 0
2 3 9 1
2 2
  3
0 5 6 4
4 5
1 1 8 6
3 4 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 07/01/2018

ĐẶC BIỆT 981951
GIẢI NHẤT 25715
GIẢI NHÌ 84320
GIẢI BA 40281 12799
GIẢI TƯ 34729 01023 97402
49573 11516 49487 29265
GIẢI NĂM 1037
GIẢI SÁU 1893 7698 5322
GIẢI BẢY 580
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 2
1 5 6
2 0 2 3 9
3 1 7
4  
5 1
6 5
7 3
8 0 1 7
9 3 8 9
Đầu
Đuôi
2 8 0
3 5 8 1
0 2 2
2 7 9 3
  4
1 6 5
1 6
3 8 7
9 8
2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 31/12/2017

ĐẶC BIỆT 890656
GIẢI NHẤT 25927
GIẢI NHÌ 70492
GIẢI BA 98563 46648
GIẢI TƯ 61815 27519 93739
92343 15594 94866 70780
GIẢI NĂM 9149
GIẢI SÁU 5973 9680 0072
GIẢI BẢY 737
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0  
1 5 9
2 7
3 7 9
4 3 3 8 9
5 6
6 3 6
7 2 3
8 0 0
9 2 4
Đầu
Đuôi
8 8 0
  1
7 9 2
4 4 6 7 3
9 4
1 5
5 6 6
2 3 7
4 8
1 3 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 24/12/2017

ĐẶC BIỆT 554363
GIẢI NHẤT 13932
GIẢI NHÌ 08938
GIẢI BA 27848 24742
GIẢI TƯ 90488 20572 77480
15122 50504 09831 94670
GIẢI NĂM 8742
GIẢI SÁU 1275 7358 2111
GIẢI BẢY 454
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 4
1 1
2 2
3 1 2 8
4 2 2 8
5 4 6 8
6 3
7 0 2 5
8 0 8
9  
Đầu
Đuôi
7 8 0
1 3 1
2 3 4 4 7 2
6 3
0 5 4
7 5
5 6
  7
3 4 5 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785