Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTG - Trực tiếp kết quả xổ số XSTG nhanh, chuẩn xác

KQXS Tiền Giang 18/03/2018

ĐẶC BIỆT 855462
GIẢI NHẤT 98963
GIẢI NHÌ 66250
GIẢI BA 38762 36362
GIẢI TƯ 43140 74030 50880
40371 21280 11036 50840
GIẢI NĂM 9636
GIẢI SÁU 3627 3344 9238
GIẢI BẢY 374
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 7
3 0 6 6 8
4 0 0 4
5 0
6 2 2 2 3
7 1 4 5
8 0 0
9  
Đầu
Đuôi
3 4 4 5 8 8 0
7 1
6 6 6 2
6 3
4 7 4
7 5
3 3 6
2 7
3 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 11/03/2018

ĐẶC BIỆT 832932
GIẢI NHẤT 69579
GIẢI NHÌ 75075
GIẢI BA 98012 72660
GIẢI TƯ 50791 52804 60960
41529 05350 54363 30452
GIẢI NĂM 2942
GIẢI SÁU 7047 2261 8746
GIẢI BẢY 688
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 4
1 0 2
2 9
3 2
4 2 6 7
5 0 2
6 0 0 1 3
7 5 9
8 8
9 1
Đầu
Đuôi
1 5 6 6 0
6 9 1
1 3 4 5 2
6 3
0 4
7 5
4 6
4 7
8 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 04/03/2018

ĐẶC BIỆT 499142
GIẢI NHẤT 47041
GIẢI NHÌ 20109
GIẢI BA 42475 55532
GIẢI TƯ 97500 60260 45326
17632 93297 54078 43853
GIẢI NĂM 0536
GIẢI SÁU 8101 7010 2497
GIẢI BẢY 022
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 0 1 9
1 0
2 2 6
3 2 2 6
4 1 2
5 3
6 0
7 5 8
8 9
9 7 7
Đầu
Đuôi
0 1 6 0
0 4 1
2 3 3 4 2
5 3
  4
7 5
2 3 6
9 9 7
7 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 25/02/2018

ĐẶC BIỆT 671120
GIẢI NHẤT 63097
GIẢI NHÌ 73009
GIẢI BA 83269 79875
GIẢI TƯ 47154 77793 66802
12072 37956 53126 18992
GIẢI NĂM 0860
GIẢI SÁU 6460 6012 1292
GIẢI BẢY 682
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 2 9
1 2
2 0 6
3  
4  
5 4 6
6 0 0 9
7 2 5
8 2 6
9 2 2 3 7
Đầu
Đuôi
2 6 6 0
  1
0 1 7 8 9 9 2
9 3
5 4
7 5
2 5 8 6
9 7
  8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785