Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSST - Trực tiếp kết quả xổ số XSST nhanh, chuẩn xác

KQXS Sóc Trăng 17/01/2018

ĐẶC BIỆT 907234
GIẢI NHẤT 26988
GIẢI NHÌ 16030
GIẢI BA 35784 01349
GIẢI TƯ 57699 17077 40551
87722 52994 05577 12427
GIẢI NĂM 9215
GIẢI SÁU 3133 8797 1788
GIẢI BẢY 542
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2 2 7
3 0 3 4
4 2 5 9
5 1
6  
7 7 7
8 4 8 8
9 4 7 9
Đầu
Đuôi
3 0
5 1
2 4 2
3 3
3 8 9 4
1 4 5
  6
2 7 7 9 7
8 8 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 10/01/2018

ĐẶC BIỆT 900774
GIẢI NHẤT 64936
GIẢI NHÌ 84090
GIẢI BA 52383 53296
GIẢI TƯ 12076 68197 26219
11949 90294 28987 41411
GIẢI NĂM 5610
GIẢI SÁU 6016 6567 5373
GIẢI BẢY 395
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 6 9
2  
3 6
4 9
5  
6 7
7 3 4 6
8 3 7
9 0 2 4 5 6 7
Đầu
Đuôi
1 9 0
1 1
9 2
7 8 3
7 9 4
9 5
1 3 7 9 6
6 8 9 7
  8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 03/01/2018

ĐẶC BIỆT 752123
GIẢI NHẤT 03451
GIẢI NHÌ 90943
GIẢI BA 86937 65404
GIẢI TƯ 90427 03507 70994
16976 59243 25948 02082
GIẢI NĂM 8493
GIẢI SÁU 8779 3985 7406
GIẢI BẢY 594
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 4 6 7
1 8
2 3 7
3 7
4 3 3 8
5 1
6  
7 6 9
8 2 5
9 3 4 4
Đầu
Đuôi
  0
5 1
8 2
2 4 4 9 3
0 9 9 4
8 5
0 7 6
0 2 3 7
1 4 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 27/12/2017

ĐẶC BIỆT 598103
GIẢI NHẤT 18152
GIẢI NHÌ 06747
GIẢI BA 72140 85394
GIẢI TƯ 16618 39168 49717
11685 02463 28549 14115
GIẢI NĂM 7414
GIẢI SÁU 0144 9417 2295
GIẢI BẢY 187
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 3
1 4 5 7 7 8
2  
3  
4 0 4 7 9
5 2
6 3 7 8
7  
8 5 7
9 4 5
Đầu
Đuôi
4 0
  1
5 2
0 6 3
1 4 9 4
1 8 9 5
  6
1 1 4 6 8 7
1 6 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 20/12/2017

ĐẶC BIỆT 603098
GIẢI NHẤT 68594
GIẢI NHÌ 68593
GIẢI BA 95314 47845
GIẢI TƯ 63937 54850 49067
90410 82981 89084 03412
GIẢI NĂM 2568
GIẢI SÁU 8345 4458 3376
GIẢI BẢY 017
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2 4 7
2  
3 7
4 1 5 5
5 0 8
6 7 8
7 6
8 1 4
9 3 4 8
Đầu
Đuôi
1 5 0
4 8 1
1 2
9 3
1 8 9 4
4 4 5
7 6
1 3 6 7
5 6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785