Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSST - Trực tiếp kết quả xổ số XSST nhanh, chuẩn xác

KQXS Sóc Trăng 21/03/2018

ĐẶC BIỆT 476514
GIẢI NHẤT 55201
GIẢI NHÌ 53362
GIẢI BA 37483 86511
GIẢI TƯ 54796 31959 52559
60433 90245 83437 74751
GIẢI NĂM 6657
GIẢI SÁU 2185 4331 6319
GIẢI BẢY 712
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 1
1 1 2 4 9
2  
3 1 3 7
4 5
5 1 4 7 9 9
6 2
7  
8 3 5
9 6
Đầu
Đuôi
  0
0 1 3 5 1
1 6 2
3 8 3
1 5 4
4 8 5
9 6
3 5 7
  8
1 5 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 14/03/2018

ĐẶC BIỆT 776454
GIẢI NHẤT 65523
GIẢI NHÌ 92450
GIẢI BA 45736 08530
GIẢI TƯ 92585 50322 01645
80006 99776 16919 61000
GIẢI NĂM 6585
GIẢI SÁU 6667 5404 7581
GIẢI BẢY 785
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 0 4 6
1 9
2 2 3
3 0 6
4 5
5 0 4
6 7
7 6
8 1 5 5 5 8
9  
Đầu
Đuôi
0 3 5 0
8 1
2 2
2 3
0 5 4
4 8 8 8 5
0 3 7 6
6 7
8 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 07/03/2018

ĐẶC BIỆT 728469
GIẢI NHẤT 76037
GIẢI NHÌ 47611
GIẢI BA 39893 14566
GIẢI TƯ 45515 37221 09775
01643 84117 90761 95656
GIẢI NĂM 6231
GIẢI SÁU 5478 6127 8478
GIẢI BẢY 010
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 5 7
2 1 7
3 1 7
4 3 9
5 6
6 1 6 9
7 5 8 8
8  
9 3
Đầu
Đuôi
1 0
1 2 3 6 1
  2
4 9 3
  4
1 7 5
5 6 6
1 2 3 7
7 7 8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 28/02/2018

ĐẶC BIỆT 743586
GIẢI NHẤT 00135
GIẢI NHÌ 04611
GIẢI BA 51223 07596
GIẢI TƯ 08050 25823 08199
97984 99805 38476 78141
GIẢI NĂM 0837
GIẢI SÁU 2906 8878 7676
GIẢI BẢY 126
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 1 7
2 3 3 6
3 5 7
4 1
5 0
6  
7 6 6 8
8 4 6
9 6 9
Đầu
Đuôi
5 0
1 4 1
  2
2 2 3
8 4
0 3 5
0 2 7 7 8 9 6
1 3 7
7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 21/02/2018

ĐẶC BIỆT 026246
GIẢI NHẤT 16749
GIẢI NHÌ 21265
GIẢI BA 62599 23341
GIẢI TƯ 38995 18380 34951
83752 63779 00491 28269
GIẢI NĂM 6474
GIẢI SÁU 1789 5596 3115
GIẢI BẢY 250
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2  
3  
4 1 6 9
5 0 1 1 2
6 5 9
7 4 9
8 0 9
9 1 5 6 9
Đầu
Đuôi
5 8 0
4 5 5 9 1
5 2
  3
7 4
1 6 9 5
4 9 6
  7
  8
4 6 7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785