Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số XSQNM nhanh, chuẩn xác

KQXS Quảng Nam 21/11/2017

ĐẶC BIỆT 655742
GIẢI NHẤT 71524
GIẢI NHÌ 67117
GIẢI BA 68370 69313
GIẢI TƯ 67255 08032 70513
71066 89048 75233 15281
GIẢI NĂM 7588
GIẢI SÁU 6554 4060 5140
GIẢI BẢY 420
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0  
1 3 3 7
2 0 3 4
3 2 3
4 0 2 8
5 4 5
6 0 6
7 0
8 1 8
9  
Đầu
Đuôi
2 4 6 7 0
8 1
3 4 2
1 1 2 3 3
2 5 4
5 5
6 6
1 7
4 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785

KQXS Quảng Nam 14/11/2017

ĐẶC BIỆT 446716
GIẢI NHẤT 97724
GIẢI NHÌ 76659
GIẢI BA 38966 92971
GIẢI TƯ 38403 99082 51792
38856 67724 79147 96893
GIẢI NĂM 5954
GIẢI SÁU 4106 6654 9926
GIẢI BẢY 726
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 6
2 4 4 6 6
3 6
4 7
5 4 4 6 9
6 6
7 1
8 2
9 2 3
Đầu
Đuôi
  0
7 1
8 9 2
0 9 3
2 2 5 5 4
  5
0 1 2 2 3 5 6 6
4 7
  8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785

KQXS Quảng Nam 07/11/2017

ĐẶC BIỆT 237767
GIẢI NHẤT 53347
GIẢI NHÌ 33961
GIẢI BA 40653 43707
GIẢI TƯ 07157 49242 80391
66195 93310 51328 46816
GIẢI NĂM 0105
GIẢI SÁU 9149 7005 1665
GIẢI BẢY 723
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 5 5 7
1 0 6
2 3 8
3  
4 2 4 7 9
5 3 7
6 1 5 7
7  
8  
9 1 5
Đầu
Đuôi
1 0
6 9 1
4 2
2 5 3
4 4
0 0 6 9 5
1 6
0 4 5 6 7
2 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785

KQXS Quảng Nam 31/10/2017

ĐẶC BIỆT 667397
GIẢI NHẤT 94186
GIẢI NHÌ 94268
GIẢI BA 45780 40667
GIẢI TƯ 75033 25715 86148
58288 79566 04620 09198
GIẢI NĂM 2240
GIẢI SÁU 3511 1164 7065
GIẢI BẢY 713
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0  
1 1 3 5
2 0
3 3
4 0 3 8
5  
6 4 5 6 7 8
7  
8 0 6 8
9 7 8
Đầu
Đuôi
2 4 8 0
1 1
  2
1 3 4 3
6 4
1 6 5
6 8 6
6 9 7
4 6 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785

KQXS Quảng Nam 24/10/2017

ĐẶC BIỆT 191707
GIẢI NHẤT 57187
GIẢI NHÌ 18048
GIẢI BA 58217 34816
GIẢI TƯ 67362 62587 15243
43218 40842 86542 88015
GIẢI NĂM 7630
GIẢI SÁU 8238 6210 1552
GIẢI BẢY 341
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 5 6 7 8
2  
3 0 5 8
4 1 2 2 3 8
5 2
6 2
7  
8 7 7
9  
Đầu
Đuôi
1 3 0
4 1
4 4 5 6 2
4 3
  4
1 3 5
1 6
0 1 8 8 7
1 3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785