Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSQNI - Trực tiếp kết quả xổ số XSQNI nhanh, chuẩn xác

KQXS Quảng Ngãi 16/09/2017

ĐẶC BIỆT 434486
GIẢI NHẤT 14888
GIẢI NHÌ 66222
GIẢI BA 27116 44425
GIẢI TƯ 42175 06531 61626
37102 84289 91676 33360
GIẢI NĂM 7423
GIẢI SÁU 5826 6413 0302
GIẢI BẢY 110
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 2 2
1 0 3 6
2 2 3 5 6 6
3 1
4  
5 5
6 0
7 5 6
8 6 8 9
9  
Đầu
Đuôi
1 6 0
3 1
0 0 2 2
1 2 3
  4
2 5 7 5
1 2 2 7 8 6
  7
8 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 09/09/2017

ĐẶC BIỆT 312912
GIẢI NHẤT 39469
GIẢI NHÌ 29863
GIẢI BA 90021 26442
GIẢI TƯ 44873 50013 00095
86224 36002 61788 22997
GIẢI NĂM 1647
GIẢI SÁU 2115 7649 6293
GIẢI BẢY 723
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 2
1 2 3 5
2 1 3 4
3  
4 2 7 9
5 1
6 3 9
7 3
8 8
9 3 5 7
Đầu
Đuôi
  0
2 5 1
0 1 4 2
1 2 6 7 9 3
2 4
1 9 5
  6
4 9 7
8 8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 02/09/2017

ĐẶC BIỆT 399406
GIẢI NHẤT 54594
GIẢI NHÌ 77280
GIẢI BA 84242 77592
GIẢI TƯ 71658 93718 54311
37885 07756 75542 68204
GIẢI NĂM 2526
GIẢI SÁU 6249 2283 2346
GIẢI BẢY 287
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 4 6
1 1 1 8
2 6
3  
4 2 2 6 9
5 6 8
6  
7  
8 0 3 5 7
9 2 4
Đầu
Đuôi
8 0
1 1 1
4 4 9 2
8 3
0 9 4
8 5
0 2 4 5 6
8 7
1 5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 26/08/2017

ĐẶC BIỆT 702821
GIẢI NHẤT 18455
GIẢI NHÌ 35994
GIẢI BA 19870 42013
GIẢI TƯ 35761 94353 46235
23977 53584 14582 58673
GIẢI NĂM 1302
GIẢI SÁU 4519 5187 5756
GIẢI BẢY 548
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 2
1 3 9
2 1
3 5
4 8
5 3 5 6
6 1
7 0 3 7
8 2 4 7
9 4 8
Đầu
Đuôi
7 0
2 6 1
0 8 2
1 5 7 3
8 9 4
3 5 5
5 6
7 8 7
4 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785