Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSQNI - Trực tiếp kết quả xổ số XSQNI nhanh, chuẩn xác

KQXS Quảng Ngãi 13/01/2018

ĐẶC BIỆT 013081
GIẢI NHẤT 56200
GIẢI NHÌ 46157
GIẢI BA 02960 57893
GIẢI TƯ 34888 30299 21725
46157 21584 72767 14066
GIẢI NĂM 9746
GIẢI SÁU 6842 5844 8020
GIẢI BẢY 671
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 0
1  
2 0 4 5
3  
4 2 4 6
5 7 7
6 0 6 7
7 1
8 1 4 8
9 3 9
Đầu
Đuôi
0 2 6 0
7 8 1
4 2
9 3
2 4 8 4
2 5
4 6 6
5 5 6 7
8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 06/01/2018

ĐẶC BIỆT 596110
GIẢI NHẤT 92147
GIẢI NHÌ 86726
GIẢI BA 15280 97996
GIẢI TƯ 96680 36120 78746
50847 68021 02864 66179
GIẢI NĂM 8347
GIẢI SÁU 2744 7615 3226
GIẢI BẢY 637
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0  
1 0 5
2 0 1 6 6
3 7
4 4 6 7 7 7
5 6
6 4
7 9
8 0 0
9 6
Đầu
Đuôi
1 2 8 8 0
2 1
  2
  3
4 6 4
1 5
2 2 4 5 9 6
3 4 4 4 7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 30/12/2017

ĐẶC BIỆT 797584
GIẢI NHẤT 99013
GIẢI NHÌ 11828
GIẢI BA 91755 34988
GIẢI TƯ 52581 07705 43991
29947 30036 34474 38293
GIẢI NĂM 8702
GIẢI SÁU 7924 8245 9705
GIẢI BẢY 124
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 2 5 5
1 3
2 4 4 8
3 6
4 5 7
5 5
6  
7 4
8 1 4 8
9 1 3 9
Đầu
Đuôi
  0
8 9 1
0 2
1 9 3
2 2 7 8 4
0 0 4 5 5
3 6
4 7
2 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 23/12/2017

ĐẶC BIỆT 391986
GIẢI NHẤT 68656
GIẢI NHÌ 45795
GIẢI BA 29034 98187
GIẢI TƯ 90556 65274 41619
57740 67739 96605 60786
GIẢI NĂM 9063
GIẢI SÁU 0099 2244 8099
GIẢI BẢY 786
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 5
1 3 9
2  
3 4 9
4 0 4
5 6 6
6 3
7 4
8 6 6 6 7
9 5 9 9
Đầu
Đuôi
4 0
  1
  2
1 6 3
3 4 7 4
0 9 5
5 5 8 8 8 6
8 7
  8
1 3 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785