Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSQB - Trực tiếp kết quả xổ số XSQB nhanh, chuẩn xác

KQXS Quảng Bình 16/11/2017

ĐẶC BIỆT 625704
GIẢI NHẤT 35154
GIẢI NHÌ 99286
GIẢI BA 23305 92533
GIẢI TƯ 39053 05332 23070
99866 91054 97689 75737
GIẢI NĂM 0719
GIẢI SÁU 5672 3095 7499
GIẢI BẢY 668
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 9
2  
3 2 3 7
4  
5 3 4 4
6 6 6 8
7 0 2
8 6 9
9 5 9
Đầu
Đuôi
7 0
  1
3 7 2
3 5 3
0 5 5 4
0 9 5
6 6 8 6
3 7
6 8
1 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 09/11/2017

ĐẶC BIỆT 167042
GIẢI NHẤT 74549
GIẢI NHÌ 47679
GIẢI BA 65014 11135
GIẢI TƯ 26984 40432 07043
29036 60116 46413 33143
GIẢI NĂM 5989
GIẢI SÁU 4815 7412 8769
GIẢI BẢY 999
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 3 4 5 6
2  
3 2 5 6
4 2 3 3 9
5  
6 9
7 9
8 4 9
9 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
1 3 4 2
0 1 4 4 3
1 8 4
1 3 5
1 3 6
  7
  8
4 6 7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 02/11/2017

ĐẶC BIỆT 037578
GIẢI NHẤT 21875
GIẢI NHÌ 76233
GIẢI BA 12710 79843
GIẢI TƯ 53554 33425 68810
15945 96882 42748 32919
GIẢI NĂM 4850
GIẢI SÁU 7711 9290 7686
GIẢI BẢY 862
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0 1 9
2 5
3 3
4 3 5 8
5 0 4 6
6 2
7 5 8
8 2 6
9 0
Đầu
Đuôi
1 1 5 9 0
1 1
6 8 2
3 4 3
5 4
2 4 7 5
5 8 6
  7
4 7 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 26/10/2017

ĐẶC BIỆT 023273
GIẢI NHẤT 21480
GIẢI NHÌ 67490
GIẢI BA 84881 20019
GIẢI TƯ 03132 43550 14215
29915 77280 40926 14855
GIẢI NĂM 7540
GIẢI SÁU 1166 3090 8611
GIẢI BẢY 415
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0  
1 1 5 5 5 8 9
2 6
3 2
4 0
5 0 5
6 6
7 3
8 0 0 1
9 0 0
Đầu
Đuôi
4 5 8 8 9 9 0
1 8 1
3 2
7 3
  4
1 1 1 5 5
2 6 6
  7
1 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785