Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSPY - Trực tiếp kết quả xổ số XSPY nhanh, chuẩn xác

KQXS Phú Yên 15/01/2018

ĐẶC BIỆT 626982
GIẢI NHẤT 65885
GIẢI NHÌ 68378
GIẢI BA 83263 97213
GIẢI TƯ 55632 11086 14493
61422 03707 09521 24706
GIẢI NĂM 9920
GIẢI SÁU 0480 4701 0469
GIẢI BẢY 815
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 1 6 7
1 3 5
2 0 1 2
3 2
4  
5 0
6 3 9
7 8
8 0 2 5 6
9 3
Đầu
Đuôi
2 5 8 0
0 2 1
2 3 8 2
1 6 9 3
  4
1 8 5
0 8 6
0 7
7 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 08/01/2018

ĐẶC BIỆT 045874
GIẢI NHẤT 46196
GIẢI NHÌ 94220
GIẢI BA 40765 44784
GIẢI TƯ 69773 72619 64941
98459 87346 43919 21660
GIẢI NĂM 5216
GIẢI SÁU 1224 5963 5345
GIẢI BẢY 838
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0  
1 6 9 9
2 0 4
3 3 8
4 1 5 6
5 9
6 0 3 5
7 3 4
8 4
9 6
Đầu
Đuôi
2 6 0
4 1
  2
3 6 7 3
2 7 8 4
4 6 5
1 4 9 6
  7
3 8
1 1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 01/01/2018

ĐẶC BIỆT 652817
GIẢI NHẤT 92986
GIẢI NHÌ 05337
GIẢI BA 80434 25638
GIẢI TƯ 28968 58572 19221
95078 72848 50275 64498
GIẢI NĂM 5001
GIẢI SÁU 0786 9993 4525
GIẢI BẢY 743
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 1
1 7
2 1 1 5
3 4 7 8
4 3 8
5  
6 8
7 2 5 8
8 6 6
9 3 8
Đầu
Đuôi
  0
0 2 2 1
7 2
4 9 3
3 4
2 7 5
8 8 6
1 3 7
3 4 6 7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 25/12/2017

ĐẶC BIỆT 155614
GIẢI NHẤT 40097
GIẢI NHÌ 94538
GIẢI BA 75329 84680
GIẢI TƯ 70510 77109 30810
51113 57994 77506 34838
GIẢI NĂM 0772
GIẢI SÁU 1878 1440 1976
GIẢI BẢY 864
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 6 9
1 0 0 0 3 4
2 9
3 8 8
4 0
5  
6 4
7 2 6 8
8 0
9 4 7
Đầu
Đuôi
1 1 1 4 8 0
  1
7 2
1 3
1 6 9 4
  5
0 7 6
9 7
3 3 7 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785