Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSPY - Trực tiếp kết quả xổ số XSPY nhanh, chuẩn xác

KQXS Phú Yên 18/09/2017

ĐẶC BIỆT 591977
GIẢI NHẤT 57346
GIẢI NHÌ 73164
GIẢI BA 92697 52492
GIẢI TƯ 49459 28861 58428
65138 61169 17204 78947
GIẢI NĂM 9344
GIẢI SÁU 0739 2903 9498
GIẢI BẢY 516
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 3 4
1 6
2 8
3 8 9
4 4 6 7
5 9
6 1 4 9
7 7
8  
9 2 6 7 8
Đầu
Đuôi
  0
6 1
9 2
0 3
0 4 6 4
  5
1 4 9 6
4 7 9 7
2 3 9 8
3 5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 11/09/2017

ĐẶC BIỆT 599777
GIẢI NHẤT 17084
GIẢI NHÌ 10034
GIẢI BA 74198 83412
GIẢI TƯ 57857 80942 59108
10044 04389 48270 83409
GIẢI NĂM 0039
GIẢI SÁU 3378 8925 8357
GIẢI BẢY 629
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 8 9
1 2
2 5 9
3 4 9
4 2 4
5 7 7
6  
7 0 1 7 8
8 4 9
9 8
Đầu
Đuôi
7 0
7 1
1 4 2
  3
3 4 8 4
2 5
  6
5 5 7 7
0 7 9 8
0 2 3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 04/09/2017

ĐẶC BIỆT 119359
GIẢI NHẤT 11849
GIẢI NHÌ 61621
GIẢI BA 46075 74393
GIẢI TƯ 74221 33863 55868
38995 64555 86453 42009
GIẢI NĂM 7981
GIẢI SÁU 4574 7317 7519
GIẢI BẢY 173
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 9
1 7 9
2 1 1
3  
4 9
5 3 5 9
6 3 8 8
7 3 4 5
8 1
9 3 5
Đầu
Đuôi
  0
2 2 8 1
  2
5 6 7 9 3
7 4
5 7 9 5
  6
1 7
6 6 8
0 1 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 28/08/2017

ĐẶC BIỆT 542739
GIẢI NHẤT 40692
GIẢI NHÌ 37349
GIẢI BA 83360 28346
GIẢI TƯ 97724 68383 83585
69360 79281 44840 44780
GIẢI NĂM 3179
GIẢI SÁU 5297 0220 9219
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0  
1 9
2 0 1 4
3 2 9
4 0 6 9
5  
6 0 0
7 9
8 0 1 3 5
9 2 7
Đầu
Đuôi
2 4 6 6 8 0
2 8 1
3 9 2
8 3
2 4
8 5
4 6
9 7
  8
1 3 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 21/08/2017

ĐẶC BIỆT 887664
GIẢI NHẤT 79047
GIẢI NHÌ 46456
GIẢI BA 30549 03807
GIẢI TƯ 36156 98356 38038
63113 60116 34566 38785
GIẢI NĂM 9210
GIẢI SÁU 6732 3259 5550
GIẢI BẢY 390
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 3 6
2  
3 2 8
4 7 9
5 0 6 6 6 9
6 4 6
7  
8 5
9 0 5
Đầu
Đuôi
1 5 9 0
  1
3 2
1 3
6 4
8 9 5
1 5 5 5 6 6
0 4 7
3 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785