Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSPY - Trực tiếp kết quả xổ số XSPY nhanh, chuẩn xác

KQXS Phú Yên 19/03/2018

ĐẶC BIỆT 579483
GIẢI NHẤT 68391
GIẢI NHÌ 24567
GIẢI BA 55289 37300
GIẢI TƯ 29250 50767 11327
14244 15888 27265 19658
GIẢI NĂM 8337
GIẢI SÁU 3371 1851 6733
GIẢI BẢY 082
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 0
1  
2 7
3 3 7
4 4
5 0 1 8
6 5 7 7
7 1 1
8 2 3 8 9
9 1
Đầu
Đuôi
0 5 0
5 7 7 9 1
8 2
3 8 3
4 4
6 5
  6
2 3 6 6 7
5 8 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 12/03/2018

ĐẶC BIỆT 096438
GIẢI NHẤT 53905
GIẢI NHÌ 38354
GIẢI BA 59033 78839
GIẢI TƯ 73012 96218 84947
15765 71094 01154 27830
GIẢI NĂM 0185
GIẢI SÁU 8557 6159 2290
GIẢI BẢY 960
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 5
1 2 8
2  
3 0 3 8 9
4 1 7
5 4 4 7 9
6 0 5
7  
8 5
9 0 4
Đầu
Đuôi
3 6 9 0
4 1
1 2
3 3
5 5 9 4
0 6 8 5
  6
4 5 7
1 3 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 05/03/2018

ĐẶC BIỆT 735244
GIẢI NHẤT 65048
GIẢI NHÌ 91908
GIẢI BA 74820 10559
GIẢI TƯ 04519 88880 48705
97404 57235 82929 16482
GIẢI NĂM 1987
GIẢI SÁU 2335 9831 4535
GIẢI BẢY 152
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 4 5 8
1 9
2 0 9
3 1 5 5 5
4 4 8 8
5 2 9
6  
7  
8 0 2 7
9  
Đầu
Đuôi
2 8 0
3 1
5 8 2
  3
0 4 4
0 3 3 3 5
  6
8 7
0 4 4 8
1 2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 26/02/2018

ĐẶC BIỆT 318937
GIẢI NHẤT 88029
GIẢI NHÌ 26464
GIẢI BA 99031 48794
GIẢI TƯ 52024 95090 85162
93927 52834 81563 13084
GIẢI NĂM 2865
GIẢI SÁU 8376 9115 6304
GIẢI BẢY 907
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 4 7
1 5
2 4 7 9
3 1 4 7
4  
5  
6 2 3 4 5 9
7 6
8 4
9 0 4
Đầu
Đuôi
9 0
3 1
6 2
6 3
0 2 3 6 8 9 4
1 6 5
7 6
0 2 3 7
  8
2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 19/02/2018

ĐẶC BIỆT 564934
GIẢI NHẤT 05750
GIẢI NHÌ 14576
GIẢI BA 37680 04407
GIẢI TƯ 16632 12428 34037
17432 73548 03591 39511
GIẢI NĂM 3779
GIẢI SÁU 3724 8244 9067
GIẢI BẢY 212
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 7
1 1 2
2 4 8
3 2 2 4 7
4 4 8
5 0
6 7
7 6 9
8 0 6
9 1
Đầu
Đuôi
5 8 0
1 9 1
1 3 3 2
  3
2 3 4 4
  5
7 8 6
0 3 6 7
2 4 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785