Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSPY - Trực tiếp kết quả xổ số XSPY nhanh, chuẩn xác

KQXS Phú Yên 20/11/2017

ĐẶC BIỆT 589977
GIẢI NHẤT 98983
GIẢI NHÌ 70596
GIẢI BA 47538 76086
GIẢI TƯ 23673 62986 65632
03501 10428 04784 46157
GIẢI NĂM 2583
GIẢI SÁU 8973 6240 0800
GIẢI BẢY 966
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 0 1
1  
2 8
3 2 8
4 0
5 7
6 6
7 3 3 7
8 3 3 4 6 6
9 2 6
Đầu
Đuôi
0 4 0
0 1
3 9 2
7 7 8 8 3
8 4
  5
6 8 8 9 6
5 7 7
2 3 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 13/11/2017

ĐẶC BIỆT 239252
GIẢI NHẤT 88344
GIẢI NHÌ 53089
GIẢI BA 07985 99548
GIẢI TƯ 28760 97264 05012
83173 75928 88199 25559
GIẢI NĂM 0686
GIẢI SÁU 0457 0945 3003
GIẢI BẢY 371
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 3
2 8
3  
4 4 5 8
5 2 7 9
6 0 4
7 1 3
8 5 6 9
9 9
Đầu
Đuôi
6 0
7 1
1 5 2
0 1 7 3
4 6 4
4 8 5
8 6
5 7
2 4 8
5 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 06/11/2017

ĐẶC BIỆT 232160
GIẢI NHẤT 99841
GIẢI NHÌ 90430
GIẢI BA 60150 93724
GIẢI TƯ 65384 53433 82638
44589 72986 16251 52128
GIẢI NĂM 7417
GIẢI SÁU 8204 5235 9842
GIẢI BẢY 983
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 4
1 7
2 4 8
3 0 3 5 6 8
4 1 2
5 0 1
6 0
7  
8 3 4 6 9
9  
Đầu
Đuôi
3 5 6 0
4 5 1
4 2
3 8 3
0 2 8 4
3 5
3 8 6
1 7
2 3 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 30/10/2017

ĐẶC BIỆT 677129
GIẢI NHẤT 10483
GIẢI NHÌ 29912
GIẢI BA 42103 60063
GIẢI TƯ 67473 35391 56402
43564 73602 30003 15438
GIẢI NĂM 0179
GIẢI SÁU 6124 0585 8380
GIẢI BẢY 466
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 2 2 3 3
1 2
2 4 9
3 8
4 4
5  
6 3 4 6
7 3 9
8 0 3 5
9 1
Đầu
Đuôi
8 0
9 1
0 0 1 2
0 0 6 7 8 3
2 4 6 4
8 5
6 6
  7
3 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 23/10/2017

ĐẶC BIỆT 626973
GIẢI NHẤT 11443
GIẢI NHÌ 13745
GIẢI BA 48419 81850
GIẢI TƯ 45266 08177 15856
56243 87504 02240 47939
GIẢI NĂM 8399
GIẢI SÁU 8077 5606 3418
GIẢI BẢY 810
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 4 6
1 0 8 9
2  
3 9
4 0 3 3 5
5 0 6
6 6
7 3 7 7
8 8
9 9
Đầu
Đuôi
1 4 5 0
  1
  2
4 4 7 3
0 4
4 5
0 5 6 6
7 7 7
1 8 8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785