Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSNT - Trực tiếp kết quả xổ số XSNT nhanh, chuẩn xác

KQXS Ninh Thuận 12/01/2018

ĐẶC BIỆT 721517
GIẢI NHẤT 36842
GIẢI NHÌ 42610
GIẢI BA 91597 29228
GIẢI TƯ 56551 49773 70770
41587 92597 21269 30555
GIẢI NĂM 3188
GIẢI SÁU 6790 1868 2206
GIẢI BẢY 818
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 6
1 0 7 8
2 8
3 7
4 2
5 1 5
6 8 9
7 0 3
8 7 8
9 0 7 7
Đầu
Đuôi
1 7 9 0
5 1
4 2
7 3
  4
5 5
0 6
1 3 8 9 9 7
1 2 6 8 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 05/01/2018

ĐẶC BIỆT 315825
GIẢI NHẤT 53758
GIẢI NHÌ 61095
GIẢI BA 83656 87065
GIẢI TƯ 84808 63379 00129
94120 81876 65555 58520
GIẢI NĂM 6269
GIẢI SÁU 4972 5183 8364
GIẢI BẢY 287
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2 0 0 5 9
3  
4  
5 5 6 8
6 4 5 9
7 2 3 6 9
8 3 7
9 5
Đầu
Đuôi
2 2 0
  1
7 2
7 8 3
6 4
2 5 6 9 5
5 7 6
8 7
0 5 8
2 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 29/12/2017

ĐẶC BIỆT 512784
GIẢI NHẤT 00676
GIẢI NHÌ 30724
GIẢI BA 41810 47709
GIẢI TƯ 41108 00309 53402
90247 27526 58301 51940
GIẢI NĂM 9002
GIẢI SÁU 8425 8347 1110
GIẢI BẢY 006
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 1 2 2 6 8 9 9
1 0 0 9
2 4 5 6
3  
4 0 7 7
5  
6  
7 6
8 4
9  
Đầu
Đuôi
1 1 4 0
0 1
0 0 2
  3
2 8 4
2 5
0 2 7 6
4 4 7
0 8
0 0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 22/12/2017

ĐẶC BIỆT 857310
GIẢI NHẤT 78998
GIẢI NHÌ 58444
GIẢI BA 47725 12355
GIẢI TƯ 67900 59804 24119
77277 04986 07645 66871
GIẢI NĂM 6649
GIẢI SÁU 7716 7430 5490
GIẢI BẢY 579
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 0 1 6 9
2 5
3 0
4 4 5 9
5 5
6  
7 1 7 9
8 6
9 0 8
Đầu
Đuôi
0 1 3 9 0
1 7 1
  2
  3
0 4 4
2 4 5 5
1 8 6
7 7
9 8
1 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785