Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSNT - Trực tiếp kết quả xổ số XSNT nhanh, chuẩn xác

KQXS Ninh Thuận 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 292381
GIẢI NHẤT 93535
GIẢI NHÌ 82685
GIẢI BA 53955 03126
GIẢI TƯ 36766 64361 98547
48873 14757 64425 68211
GIẢI NĂM 3957
GIẢI SÁU 5277 7981 4012
GIẢI BẢY 613
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0  
1 1 2 3
2 5 6
3 5
4 7
5 5 7 7
6 1 6 6
7 3 7
8 1 1 5
9  
Đầu
Đuôi
  0
1 6 8 8 1
1 2
1 7 3
  4
2 3 5 8 5
2 6 6 6
4 5 5 7 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 10/11/2017

ĐẶC BIỆT 649560
GIẢI NHẤT 53466
GIẢI NHÌ 89565
GIẢI BA 77130 77266
GIẢI TƯ 90640 36186 79268
78493 50626 35206 65042
GIẢI NĂM 4003
GIẢI SÁU 6431 7267 2400
GIẢI BẢY 241
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 0 3 6
1  
2 6
3 0 1
4 0 1 2 5
5  
6 0 5 6 6 7 8
7  
8 6
9 3
Đầu
Đuôi
0 3 4 6 0
3 4 1
4 2
0 9 3
  4
4 6 5
0 2 6 6 8 6
6 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 03/11/2017

ĐẶC BIỆT 153920
GIẢI NHẤT 47284
GIẢI NHÌ 54774
GIẢI BA 23660 71655
GIẢI TƯ 88660 88455 51062
03051 76058 16114 52087
GIẢI NĂM 7780
GIẢI SÁU 8217 9323 6500
GIẢI BẢY 304
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 4 7
2 0 1 3
3  
4  
5 1 5 5 8
6 0 0 2
7 4
8 0 4 7
9  
Đầu
Đuôi
0 2 6 6 8 0
2 5 1
6 2
2 3
0 1 7 8 4
5 5 5
  6
1 8 7
5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 27/10/2017

ĐẶC BIỆT 443134
GIẢI NHẤT 25548
GIẢI NHÌ 52803
GIẢI BA 66871 59868
GIẢI TƯ 94250 40458 36314
84128 06979 06979 30389
GIẢI NĂM 7452
GIẢI SÁU 4694 7791 5275
GIẢI BẢY 346
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 3
1 4
2 8
3 4 7
4 6 8
5 0 2 8
6 8
7 1 5 9 9
8 9
9 1 4
Đầu
Đuôi
5 0
7 9 1
5 2
0 3
1 3 9 4
7 5
4 6
3 7
2 4 5 6 8
7 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785