Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSNT - Trực tiếp kết quả xổ số XSNT nhanh, chuẩn xác

KQXS Ninh Thuận 16/03/2018

ĐẶC BIỆT 200421
GIẢI NHẤT 33091
GIẢI NHÌ 35142
GIẢI BA 56685 25550
GIẢI TƯ 41768 40321 31167
01732 73369 86625 05428
GIẢI NĂM 8150
GIẢI SÁU 9264 6743 6241
GIẢI BẢY 439
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 1 1 5 8
3 2 9
4 1 2 3
5 0 0
6 4 7 8 9
7  
8 5
9 1 9
Đầu
Đuôi
5 5 0
2 2 4 9 1
3 4 2
4 3
6 4
2 8 5
  6
6 7
2 6 8
3 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 09/03/2018

ĐẶC BIỆT 495680
GIẢI NHẤT 39210
GIẢI NHÌ 07243
GIẢI BA 85941 81616
GIẢI TƯ 03960 32018 79620
99155 87244 32582 03433
GIẢI NĂM 6796
GIẢI SÁU 4024 4030 1388
GIẢI BẢY 933
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0  
1 0 6 8
2 0 4
3 0 3 3
4 1 3 3 4
5 5
6 0
7  
8 0 2 8
9 6
Đầu
Đuôi
1 2 3 6 8 0
4 1
8 2
3 3 4 4 3
2 4 4
5 5
1 9 6
  7
1 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 02/03/2018

ĐẶC BIỆT 639375
GIẢI NHẤT 75591
GIẢI NHÌ 55340
GIẢI BA 16691 12456
GIẢI TƯ 59426 70384 97118
62094 38989 05449 45919
GIẢI NĂM 4691
GIẢI SÁU 6180 2110 7107
GIẢI BẢY 482
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 8 9
2 6
3  
4 0 9
5 6 6
6  
7 5
8 0 2 4 9
9 1 1 1 4
Đầu
Đuôi
1 4 8 0
9 9 9 1
8 2
  3
8 9 4
7 5
2 5 5 6
0 7
1 8
1 4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 23/02/2018

ĐẶC BIỆT 538778
GIẢI NHẤT 12987
GIẢI NHÌ 11001
GIẢI BA 90719 90370
GIẢI TƯ 52692 88187 64544
42868 08939 56724 86384
GIẢI NĂM 3469
GIẢI SÁU 9218 0997 2262
GIẢI BẢY 240
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 1
1 8 9
2 4
3 9
4 0 4
5  
6 2 3 8 9
7 0 8
8 4 7 7
9 2 7
Đầu
Đuôi
4 7 0
0 1
6 9 2
6 3
2 4 8 4
  5
  6
8 8 9 7
1 6 7 8
1 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785