Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSKH - Trực tiếp kết quả xổ số XSKH nhanh, chuẩn xác

KQXS Khánh Hòa 21/03/2018

ĐẶC BIỆT 921003
GIẢI NHẤT 92242
GIẢI NHÌ 84088
GIẢI BA 15526 43038
GIẢI TƯ 24157 12939 84590
71886 15486 31639 57891
GIẢI NĂM 0197
GIẢI SÁU 5882 6426 5709
GIẢI BẢY 800
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 0 3 9
1  
2 6 6
3 8 9 9
4 2
5 7
6 0
7  
8 2 6 6 8
9 0 1 7
Đầu
Đuôi
0 6 9 0
9 1
4 8 2
0 3
  4
  5
2 2 8 8 6
5 9 7
3 8 8
0 3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 18/03/2018

ĐẶC BIỆT 609663
GIẢI NHẤT 89869
GIẢI NHÌ 34094
GIẢI BA 57709 43156
GIẢI TƯ 69878 40348 61967
86142 26429 10841 96856
GIẢI NĂM 0954
GIẢI SÁU 5677 1370 4974
GIẢI BẢY 652
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 9
3  
4 1 2 8
5 1 2 4 6 6
6 3 7 9
7 0 4 7 8
8  
9 4
Đầu
Đuôi
7 0
4 5 1
4 5 2
6 3
5 7 9 4
  5
5 5 6
6 7 7
4 7 8
0 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 14/03/2018

ĐẶC BIỆT 310318
GIẢI NHẤT 66337
GIẢI NHÌ 49081
GIẢI BA 65486 32158
GIẢI TƯ 11878 59227 68565
23648 05021 38775 58201
GIẢI NĂM 8837
GIẢI SÁU 0821 9034 7822
GIẢI BẢY 651
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 1 7
1 8
2 1 1 2 7
3 4 7 7
4 8
5 1 8
6 5
7 5 8
8 1 6
9  
Đầu
Đuôi
  0
0 2 2 5 8 1
2 2
  3
3 4
6 7 5
8 6
0 2 3 3 7
1 4 5 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 11/03/2018

ĐẶC BIỆT 270343
GIẢI NHẤT 00190
GIẢI NHÌ 29165
GIẢI BA 05559 01925
GIẢI TƯ 52663 78725 90842
93259 73583 81386 47105
GIẢI NĂM 1880
GIẢI SÁU 7115 7889 4682
GIẢI BẢY 147
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 5
1 5
2 5 5
3 6
4 2 3 7
5 9 9
6 3 5
7  
8 0 2 3 6 9
9 0
Đầu
Đuôi
8 9 0
  1
4 8 2
4 6 8 3
  4
0 1 2 2 6 5
3 8 6
4 7
  8
5 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 07/03/2018

ĐẶC BIỆT 547380
GIẢI NHẤT 50905
GIẢI NHÌ 81340
GIẢI BA 46166 77950
GIẢI TƯ 32624 99174 68261
15542 71151 80844 17370
GIẢI NĂM 9848
GIẢI SÁU 8455 7514 4475
GIẢI BẢY 816
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 5
1 4 6
2 4
3  
4 0 2 4 8
5 0 1 5
6 1 6
7 0 4 5
8 0 6
9  
Đầu
Đuôi
4 5 7 8 0
5 6 1
4 2
  3
1 2 4 7 4
0 5 7 5
1 6 8 6
  7
4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 04/03/2018

ĐẶC BIỆT 225278
GIẢI NHẤT 03564
GIẢI NHÌ 68951
GIẢI BA 32402 13117
GIẢI TƯ 21914 56820 99501
58205 89150 09498 70898
GIẢI NĂM 9519
GIẢI SÁU 0554 2968 5820
GIẢI BẢY 808
GIẢI TÁM 97
Đầu
Đuôi
0 1 2 5 8
1 4 7 9
2 0 0
3  
4  
5 0 1 4
6 4 8
7 8
8  
9 7 8 8
Đầu
Đuôi
2 2 5 0
0 5 1
0 2
  3
1 5 6 4
0 5
  6
1 9 7
0 6 7 9 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 28/02/2018

ĐẶC BIỆT 649481
GIẢI NHẤT 30742
GIẢI NHÌ 31396
GIẢI BA 01354 71444
GIẢI TƯ 61591 59183 83850
49465 14626 80733 08903
GIẢI NĂM 1390
GIẢI SÁU 9512 5426 1146
GIẢI BẢY 372
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 9
2 6 6
3 3
4 2 4 6
5 0 4
6 5
7 2
8 1 3
9 0 1 6
Đầu
Đuôi
5 9 0
8 9 1
1 4 7 2
0 3 8 3
4 5 4
6 5
2 2 4 9 6
  7
  8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 25/02/2018

ĐẶC BIỆT 113451
GIẢI NHẤT 67464
GIẢI NHÌ 56941
GIẢI BA 37864 89773
GIẢI TƯ 30331 83971 97004
14215 96266 34343 07522
GIẢI NĂM 9692
GIẢI SÁU 3178 4758 1343
GIẢI BẢY 915
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 5 5
2 2
3 1
4 1 3 3
5 1 8
6 4 4 6
7 1 3 8
8  
9 2
Đầu
Đuôi
0 0
3 4 5 7 1
2 9 2
4 4 7 3
0 6 6 4
1 1 5
6 6
  7
5 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 21/02/2018

ĐẶC BIỆT 095086
GIẢI NHẤT 44931
GIẢI NHÌ 04602
GIẢI BA 51997 61075
GIẢI TƯ 91164 14020 21365
67437 95143 78485 21925
GIẢI NĂM 8775
GIẢI SÁU 0754 2833 7800
GIẢI BẢY 201
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 0 1 2
1  
2 0 5
3 1 3 6 7
4 3
5 4
6 4 5
7 5 5
8 5 6
9 7
Đầu
Đuôi
0 2 0
0 3 1
0 2
3 4 3
5 6 4
2 6 7 7 8 5
3 8 6
3 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785