Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSKH - Trực tiếp kết quả xổ số XSKH nhanh, chuẩn xác

KQXS Khánh Hòa 17/09/2017

ĐẶC BIỆT 402415
GIẢI NHẤT 62486
GIẢI NHÌ 84995
GIẢI BA 35434 66725
GIẢI TƯ 59060 07315 37820
21134 40082 35759 66951
GIẢI NĂM 3950
GIẢI SÁU 9987 5135 3261
GIẢI BẢY 162
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0  
1 5 5
2 0 5
3 4 4 5
4  
5 0 1 9
6 0 1 2
7  
8 2 6 7
9 4 5
Đầu
Đuôi
2 5 6 0
5 6 1
6 8 2
  3
3 3 9 4
1 1 2 3 9 5
8 6
8 7
  8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 13/09/2017

ĐẶC BIỆT 573882
GIẢI NHẤT 16613
GIẢI NHÌ 06087
GIẢI BA 68748 87202
GIẢI TƯ 60721 10318 51641
54964 44067 88521 24068
GIẢI NĂM 5979
GIẢI SÁU 7784 1155 2221
GIẢI BẢY 256
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 2
1 2 3 8
2 1 1 1
3  
4 1 8
5 5 6
6 4 7 8
7 9
8 2 4 7
9  
Đầu
Đuôi
  0
2 2 2 4 1
0 1 8 2
1 3
6 8 4
5 5
5 6
6 8 7
1 4 6 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 10/09/2017

ĐẶC BIỆT 998270
GIẢI NHẤT 69994
GIẢI NHÌ 34270
GIẢI BA 47485 55994
GIẢI TƯ 06637 72227 12499
62730 66895 99931 45876
GIẢI NĂM 2767
GIẢI SÁU 3867 2787 6802
GIẢI BẢY 739
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 2
1  
2 7
3 0 1 7 9
4 7
5  
6 7 7
7 0 0 6
8 5 7
9 4 4 5 9
Đầu
Đuôi
3 7 7 0
3 1
0 2
  3
9 9 4
8 9 5
7 6
2 3 4 6 6 8 7
  8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 06/09/2017

ĐẶC BIỆT 589095
GIẢI NHẤT 81002
GIẢI NHÌ 38540
GIẢI BA 26898 01187
GIẢI TƯ 48100 67197 11987
11577 94432 30116 12894
GIẢI NĂM 1925
GIẢI SÁU 6835 1058 4903
GIẢI BẢY 557
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 0 2 3 9
1 6
2 5
3 2 5
4 0
5 7 8
6  
7 7
8 7 7
9 4 5 7 8
Đầu
Đuôi
0 4 0
  1
0 3 2
0 3
9 4
2 3 9 5
1 6
5 7 8 8 9 7
5 9 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 03/09/2017

ĐẶC BIỆT 489489
GIẢI NHẤT 89446
GIẢI NHÌ 38797
GIẢI BA 54996 23184
GIẢI TƯ 78749 44659 24896
68536 39699 19413 72493
GIẢI NĂM 7013
GIẢI SÁU 9563 5654 3756
GIẢI BẢY 633
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 8
1 3 3
2  
3 3 6
4 6 9
5 4 6 9
6 3
7  
8 4 9
9 3 6 6 7 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
  2
1 1 3 6 9 3
5 8 4
  5
3 4 5 9 9 6
9 7
0 8
4 5 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 30/08/2017

ĐẶC BIỆT 993423
GIẢI NHẤT 29906
GIẢI NHÌ 47763
GIẢI BA 30950 12749
GIẢI TƯ 14994 91853 08994
52853 32674 33332 64773
GIẢI NĂM 0225
GIẢI SÁU 2122 8963 3121
GIẢI BẢY 549
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 6
1 6
2 1 2 3 5
3 2
4 9 9
5 0 3 3
6 3 3
7 3 4
8  
9 4 4
Đầu
Đuôi
5 0
2 1
2 3 2
2 5 5 6 6 7 3
7 9 9 4
2 5
0 1 6
  7
  8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 27/08/2017

ĐẶC BIỆT 576739
GIẢI NHẤT 66364
GIẢI NHÌ 76576
GIẢI BA 31911 34240
GIẢI TƯ 70535 17290 96967
72266 32364 12016 62584
GIẢI NĂM 2706
GIẢI SÁU 9701 5509 9553
GIẢI BẢY 582
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 1 6 9
1 1 6
2 8
3 5 9
4 0
5 3
6 4 4 6 7
7 6
8 2 4
9 0
Đầu
Đuôi
4 9 0
0 1 1
8 2
5 3
6 6 8 4
3 5
0 1 6 7 6
6 7
2 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 23/08/2017

ĐẶC BIỆT 217051
GIẢI NHẤT 13811
GIẢI NHÌ 61053
GIẢI BA 71434 39235
GIẢI TƯ 39927 61244 23323
08416 24489 38480 27632
GIẢI NĂM 4294
GIẢI SÁU 0023 8501 0103
GIẢI BẢY 379
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 1 6
2 3 3 5 7
3 2 4 5
4 4
5 1 3
6  
7 9
8 0 9
9 4
Đầu
Đuôi
8 0
0 1 5 1
3 2
0 2 2 5 3
3 4 9 4
2 3 5
1 6
2 7
  8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785