Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSKG - Trực tiếp kết quả xổ số XSKG nhanh, chuẩn xác

KQXS Kiên Giang 17/09/2017

ĐẶC BIỆT 254457
GIẢI NHẤT 14713
GIẢI NHÌ 92541
GIẢI BA 48340 75646
GIẢI TƯ 60973 67502 80823
91691 78249 60077 74746
GIẢI NĂM 7304
GIẢI SÁU 7035 3256 8301
GIẢI BẢY 300
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 0 1 2 4
1 3
2 3
3 5
4 0 1 2 6 6 9
5 6 7
6  
7 3 7
8  
9 1
Đầu
Đuôi
0 4 0
0 4 9 1
0 4 2
1 2 7 3
0 4
3 5
4 4 5 6
5 7 7
  8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 10/09/2017

ĐẶC BIỆT 311895
GIẢI NHẤT 33660
GIẢI NHÌ 86289
GIẢI BA 31549 87701
GIẢI TƯ 81796 44351 26708
50202 94137 87131 22150
GIẢI NĂM 0154
GIẢI SÁU 2374 7669 3465
GIẢI BẢY 576
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 1 2 8
1  
2  
3 1 7
4 9
5 0 1 4
6 0 5 9
7 4 6
8 5 9
9 5 6
Đầu
Đuôi
5 6 0
0 3 5 1
0 2
  3
5 7 4
6 8 9 5
7 9 6
3 7
0 8
4 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 03/09/2017

ĐẶC BIỆT 349314
GIẢI NHẤT 08273
GIẢI NHÌ 90431
GIẢI BA 49932 03247
GIẢI TƯ 51656 53599 21520
96563 43838 79186 90078
GIẢI NĂM 7448
GIẢI SÁU 6295 7895 1701
GIẢI BẢY 923
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 1
1 4
2 0 3
3 1 2 8
4 7 8 8
5 6
6 3
7 3 8
8 6
9 5 5 9
Đầu
Đuôi
2 0
0 3 1
3 2
2 6 7 3
1 4
9 9 5
5 8 6
4 7
3 4 4 7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 27/08/2017

ĐẶC BIỆT 033793
GIẢI NHẤT 63445
GIẢI NHÌ 02666
GIẢI BA 30038 40993
GIẢI TƯ 06558 23886 36928
81842 71687 87658 55428
GIẢI NĂM 2359
GIẢI SÁU 3945 1127 0980
GIẢI BẢY 086
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 7 8 8
3 8
4 2 5 5
5 8 8 9
6 6
7  
8 0 6 6 7
9 3 3 8
Đầu
Đuôi
8 0
  1
4 2
9 9 3
  4
4 4 5
6 8 8 6
2 8 7
2 2 3 5 5 9 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785