Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSKG - Trực tiếp kết quả xổ số XSKG nhanh, chuẩn xác

KQXS Kiên Giang 18/03/2018

ĐẶC BIỆT 872768
GIẢI NHẤT 50880
GIẢI NHÌ 57601
GIẢI BA 79702 47656
GIẢI TƯ 75290 81365 04409
11241 07066 93679 43621
GIẢI NĂM 4073
GIẢI SÁU 6678 8805 8672
GIẢI BẢY 406
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 1 2 5 6 9
1  
2 1
3  
4 1
5 6
6 5 6 8
7 2 3 8 8 9
8 0
9 0
Đầu
Đuôi
8 9 0
0 2 4 1
0 7 2
7 3
  4
0 6 5
0 5 6 6
  7
6 7 7 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 11/03/2018

ĐẶC BIỆT 252342
GIẢI NHẤT 08084
GIẢI NHÌ 90314
GIẢI BA 14408 91708
GIẢI TƯ 02708 54554 47558
93680 19172 29098 10574
GIẢI NĂM 0051
GIẢI SÁU 6353 8218 7369
GIẢI BẢY 689
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 8 8 8
1 4 7 8
2  
3  
4 2
5 1 3 4 8
6 9
7 2 4
8 0 4 9
9 8
Đầu
Đuôi
8 0
5 1
4 7 2
5 3
1 5 7 8 4
  5
  6
1 7
0 0 0 1 5 9 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 04/03/2018

ĐẶC BIỆT 851554
GIẢI NHẤT 38568
GIẢI NHÌ 19214
GIẢI BA 61946 64524
GIẢI TƯ 54230 42655 53191
75326 16078 20387 61426
GIẢI NĂM 6311
GIẢI SÁU 8775 0198 3625
GIẢI BẢY 660
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4
2 4 5 6 6
3 0
4 6
5 3 4 5
6 0 8
7 5 8
8 7
9 1 8
Đầu
Đuôi
3 6 0
1 9 1
  2
5 3
1 2 5 4
2 5 7 5
2 2 4 6
8 7
6 7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 25/02/2018

ĐẶC BIỆT 615308
GIẢI NHẤT 29231
GIẢI NHÌ 93231
GIẢI BA 11813 42754
GIẢI TƯ 33287 13346 35247
91449 64462 64119 31959
GIẢI NĂM 0396
GIẢI SÁU 5081 4957 7055
GIẢI BẢY 051
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 8
1 3 9
2  
3 1 1
4 6 7 9
5 1 4 5 7 9
6 2
7  
8 1 7
9 0 6
Đầu
Đuôi
9 0
3 3 5 8 1
6 2
1 3
5 4
5 5
4 9 6
4 5 8 7
0 8
1 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785