Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSKG - Trực tiếp kết quả xổ số XSKG nhanh, chuẩn xác

KQXS Kiên Giang 14/01/2018

ĐẶC BIỆT 567405
GIẢI NHẤT 26434
GIẢI NHÌ 44147
GIẢI BA 26287 18244
GIẢI TƯ 56488 20140 68713
82950 12890 78846 28928
GIẢI NĂM 8109
GIẢI SÁU 8138 7286 7675
GIẢI BẢY 389
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 3
2 8
3 4 8
4 0 4 6 7
5 0 9
6  
7 5
8 6 7 8 9
9 0
Đầu
Đuôi
4 5 9 0
  1
  2
1 3
3 4 4
0 7 5
4 8 6
4 8 7
2 3 8 8
0 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 07/01/2018

ĐẶC BIỆT 325400
GIẢI NHẤT 74340
GIẢI NHÌ 99184
GIẢI BA 35923 86299
GIẢI TƯ 80386 88970 92751
05627 66167 84329 43451
GIẢI NĂM 9400
GIẢI SÁU 8750 7672 2735
GIẢI BẢY 149
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 0 0
1  
2 3 7 9
3 5
4 0 9
5 0 1 1
6 6 7
7 0 2
8 4 6
9 9
Đầu
Đuôi
0 0 4 5 7 0
5 5 1
7 2
2 3
8 4
3 5
6 8 6
2 6 7
  8
2 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 31/12/2017

ĐẶC BIỆT 221147
GIẢI NHẤT 67246
GIẢI NHÌ 24120
GIẢI BA 66209 17430
GIẢI TƯ 14823 39683 34313
33631 45415 10745 13582
GIẢI NĂM 6476
GIẢI SÁU 4845 8574 6592
GIẢI BẢY 950
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 3 5
2 0 3
3 0 1
4 5 5 6 7
5 0
6  
7 4 6
8 2 3
9 2
Đầu
Đuôi
0 2 3 5 0
3 1
8 9 2
1 2 8 3
7 4
1 4 4 5
4 7 6
4 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 24/12/2017

ĐẶC BIỆT 356042
GIẢI NHẤT 08967
GIẢI NHÌ 55131
GIẢI BA 42430 07118
GIẢI TƯ 22201 80645 63296
46958 19257 80129 52468
GIẢI NĂM 1906
GIẢI SÁU 6852 9088 4520
GIẢI BẢY 364
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0 1 6
1 8
2 0 5 9
3 0 1
4 2 5
5 2 7 8
6 4 7 8
7  
8 8
9 6
Đầu
Đuôi
2 3 0
0 3 1
4 5 2
  3
6 4
2 4 5
0 9 6
5 6 7
1 5 6 8 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785