Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSHG - Trực tiếp kết quả xổ số XSHG nhanh, chuẩn xác

KQXS Hậu Giang 16/09/2017

ĐẶC BIỆT 128447
GIẢI NHẤT 53027
GIẢI NHÌ 73808
GIẢI BA 35747 80842
GIẢI TƯ 36898 61689 59367
34659 20255 38949 60855
GIẢI NĂM 4063
GIẢI SÁU 6114 8282 3442
GIẢI BẢY 202
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 4
2 7
3  
4 2 2 7 7 9
5 5 5 9
6 3 7
7  
8 2 2 9
9 8
Đầu
Đuôi
  0
  1
0 4 4 8 8 2
6 3
1 4
5 5 5
  6
2 4 4 6 7
0 9 8
4 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 09/09/2017

ĐẶC BIỆT 531323
GIẢI NHẤT 01148
GIẢI NHÌ 20260
GIẢI BA 32326 87342
GIẢI TƯ 28188 14209 60660
31696 35248 66856 96863
GIẢI NĂM 8664
GIẢI SÁU 6623 4183 3593
GIẢI BẢY 047
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 3 3 6
3  
4 2 7 8 8
5 6
6 0 0 3 4
7  
8 3 8
9 3 6 6
Đầu
Đuôi
6 6 0
  1
4 2
2 2 6 8 9 3
6 4
  5
2 5 9 9 6
4 7
4 4 8 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 02/09/2017

ĐẶC BIỆT 667472
GIẢI NHẤT 88845
GIẢI NHÌ 51881
GIẢI BA 70767 86953
GIẢI TƯ 73552 67342 12249
82076 43181 24572 48073
GIẢI NĂM 1496
GIẢI SÁU 0154 1450 0373
GIẢI BẢY 108
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2  
3  
4 2 5 9
5 0 2 3 4
6 7
7 2 2 3 3 6
8 1 1 5
9 6
Đầu
Đuôi
5 0
8 8 1
4 5 7 7 2
5 7 7 3
5 4
4 8 5
7 9 6
6 7
0 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 26/08/2017

ĐẶC BIỆT 158941
GIẢI NHẤT 17340
GIẢI NHÌ 12121
GIẢI BA 62428 48863
GIẢI TƯ 24791 05769 04481
03854 82782 45211 99879
GIẢI NĂM 8787
GIẢI SÁU 5314 6939 2776
GIẢI BẢY 770
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4
2 1 8
3 9
4 0 1 5
5 4
6 3 9
7 0 6 9
8 1 2 7
9 1
Đầu
Đuôi
4 7 0
1 2 4 8 9 1
8 2
6 3
1 5 4
4 5
7 6
8 7
2 8
3 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785