Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSHCM - Trực tiếp kết quả xổ số XSHCM nhanh, chuẩn xác

KQXS Hồ Chí Minh 19/03/2018

ĐẶC BIỆT 692967
GIẢI NHẤT 41936
GIẢI NHÌ 23191
GIẢI BA 05277 72915
GIẢI TƯ 69186 19444 07960
01205 09613 12010 12287
GIẢI NĂM 3910
GIẢI SÁU 5969 1615 5493
GIẢI BẢY 675
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 0 3 5 5
2  
3 6
4 0 4
5  
6 0 7 9
7 5 7
8 6 7
9 1 3
Đầu
Đuôi
1 1 4 6 0
9 1
  2
1 9 3
4 4
0 1 1 7 5
3 8 6
6 7 8 7
  8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 17/03/2018

ĐẶC BIỆT 920923
GIẢI NHẤT 53352
GIẢI NHÌ 70911
GIẢI BA 53656 61024
GIẢI TƯ 34436 26103 35442
47519 41804 00700 36775
GIẢI NĂM 7394
GIẢI SÁU 2343 2517 2034
GIẢI BẢY 997
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 0 3 4
1 1 7 9
2 3 4
3 4 6
4 2 3
5 2 5 6
6  
7 5
8  
9 4 7
Đầu
Đuôi
0 0
1 1
4 5 2
0 2 4 3
0 2 3 9 4
5 7 5
3 5 6
1 9 7
  8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 12/03/2018

ĐẶC BIỆT 354108
GIẢI NHẤT 07021
GIẢI NHÌ 07416
GIẢI BA 52669 09219
GIẢI TƯ 77356 44439 53614
38141 57392 85713 17214
GIẢI NĂM 1652
GIẢI SÁU 0404 3221 9101
GIẢI BẢY 782
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 1 4 8
1 3 4 4 6 9
2 1 1
3 9
4 1
5 2 6 7
6 9
7  
8 2
9 2
Đầu
Đuôi
  0
0 2 2 4 1
5 8 9 2
1 3
0 1 1 4
  5
1 5 6
5 7
0 8
1 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 10/03/2018

ĐẶC BIỆT 229105
GIẢI NHẤT 53123
GIẢI NHÌ 16398
GIẢI BA 04078 95966
GIẢI TƯ 41542 81375 24256
49595 11481 62422 08361
GIẢI NĂM 5705
GIẢI SÁU 5869 1767 5638
GIẢI BẢY 747
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 5 5
1  
2 2 3
3 8
4 2 7
5 6
6 1 6 6 7 9
7 5 8
8 1
9 5 8
Đầu
Đuôi
  0
6 8 1
2 4 2
2 3
  4
0 0 7 9 5
5 6 6 6
4 6 7
3 7 9 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 05/03/2018

ĐẶC BIỆT 526176
GIẢI NHẤT 91016
GIẢI NHÌ 68653
GIẢI BA 25170 55826
GIẢI TƯ 43188 34281 61617
85051 22058 89612 19836
GIẢI NĂM 2023
GIẢI SÁU 4598 6296 0635
GIẢI BẢY 106
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 6
1 2 6 7
2 3 6
3 5 6
4  
5 1 3 8
6 3
7 0 6
8 1 8
9 6 8
Đầu
Đuôi
7 0
5 8 1
1 2
2 5 6 3
  4
3 5
0 1 2 3 7 9 6
1 7
5 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 03/03/2018

ĐẶC BIỆT 223365
GIẢI NHẤT 30168
GIẢI NHÌ 00771
GIẢI BA 37920 60112
GIẢI TƯ 29011 18767 75305
90439 99122 69306 32168
GIẢI NĂM 0112
GIẢI SÁU 0694 2156 1324
GIẢI BẢY 764
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 1 2 2
2 0 2 4
3 9
4  
5 6
6 4 5 7 8 8
7 1
8  
9 4 4
Đầu
Đuôi
2 0
1 7 1
1 1 2 2
  3
2 6 9 9 4
0 6 5
0 5 6
6 7
6 6 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 26/02/2018

ĐẶC BIỆT 663283
GIẢI NHẤT 66469
GIẢI NHÌ 25290
GIẢI BA 76203 77410
GIẢI TƯ 37847 30328 36968
28600 66352 50659 26470
GIẢI NĂM 7563
GIẢI SÁU 6184 4471 1613
GIẢI BẢY 070
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 0 3
1 0 3
2 8
3  
4 7
5 2 9
6 3 8 9
7 0 0 0 1
8 3 4
9 0
Đầu
Đuôi
0 1 7 7 7 9 0
7 1
5 2
0 1 6 8 3
8 4
  5
  6
4 7
2 6 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 24/02/2018

ĐẶC BIỆT 106561
GIẢI NHẤT 03230
GIẢI NHÌ 26035
GIẢI BA 04363 58829
GIẢI TƯ 54569 33440 53231
31374 63530 19599 95256
GIẢI NĂM 3491
GIẢI SÁU 3822 4758 5469
GIẢI BẢY 031
GIẢI TÁM 46
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 2 9
3 0 0 1 1 5
4 0 6
5 6 8
6 1 3 9 9
7 4
8  
9 1 9
Đầu
Đuôi
3 3 4 0
3 3 6 9 1
2 2
6 3
7 4
3 5
4 5 6
  7
5 8
2 6 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 19/02/2018

ĐẶC BIỆT 067901
GIẢI NHẤT 40884
GIẢI NHÌ 78123
GIẢI BA 52753 84295
GIẢI TƯ 99127 95823 49193
56391 99619 79020 35376
GIẢI NĂM 1148
GIẢI SÁU 0527 2438 4989
GIẢI BẢY 930
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 1
1 9
2 0 3 3 7 7
3 0 8
4 8
5 3
6  
7 6
8 4 9
9 1 2 3 5
Đầu
Đuôi
2 3 0
0 9 1
9 2
2 2 5 9 3
8 4
9 5
7 6
2 2 7
3 4 8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785