Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSGL - Trực tiếp kết quả xổ số XSGL nhanh, chuẩn xác

KQXS Gia Lai 16/03/2018

ĐẶC BIỆT 204189
GIẢI NHẤT 07035
GIẢI NHÌ 86559
GIẢI BA 46191 05171
GIẢI TƯ 26307 74235 18483
61174 06525 71466 74151
GIẢI NĂM 0854
GIẢI SÁU 5974 5456 9939
GIẢI BẢY 180
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 5
3 5 5 9
4  
5 1 4 6 9
6 6
7 1 4 4
8 0 3 8 9
9 1
Đầu
Đuôi
8 0
5 7 9 1
  2
8 3
5 7 7 4
2 3 3 5
5 6 6
0 7
8 8
3 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 09/03/2018

ĐẶC BIỆT 730210
GIẢI NHẤT 43784
GIẢI NHÌ 01364
GIẢI BA 56629 60837
GIẢI TƯ 78059 44881 15225
40390 32663 46806 08537
GIẢI NĂM 0179
GIẢI SÁU 3492 2289 9732
GIẢI BẢY 739
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4 6
1 0
2 5 9
3 2 7 7 9
4  
5 9
6 3 4
7 9
8 1 4 9
9 0 2
Đầu
Đuôi
1 9 0
8 1
3 9 2
6 3
0 6 8 4
2 5
0 6
3 3 7
  8
2 3 5 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 02/03/2018

ĐẶC BIỆT 782110
GIẢI NHẤT 22448
GIẢI NHÌ 96561
GIẢI BA 81197 42180
GIẢI TƯ 62589 37324 63553
81174 32840 85425 62506
GIẢI NĂM 7562
GIẢI SÁU 5999 8915 7454
GIẢI BẢY 299
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 6
1 0 5
2 4 5
3 2
4 0 8
5 3 4
6 1 2
7 4
8 0 9
9 7 9 9
Đầu
Đuôi
1 4 8 0
6 1
3 6 2
5 3
2 5 7 4
1 2 5
0 6
9 7
4 8
8 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 23/02/2018

ĐẶC BIỆT 414815
GIẢI NHẤT 52781
GIẢI NHÌ 49020
GIẢI BA 01627 58595
GIẢI TƯ 92086 25257 74120
40291 92349 53814 53407
GIẢI NĂM 2529
GIẢI SÁU 8393 4293 8955
GIẢI BẢY 642
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 7
1 4 5
2 0 0 7 9
3  
4 2 9
5 5 7
6  
7  
8 1 6
9 1 3 3 4 5
Đầu
Đuôi
2 2 0
8 9 1
4 2
9 9 3
1 9 4
1 5 9 5
8 6
0 2 5 7
  8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785