Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSGL - Trực tiếp kết quả xổ số XSGL nhanh, chuẩn xác

KQXS Gia Lai 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 640891
GIẢI NHẤT 74557
GIẢI NHÌ 65880
GIẢI BA 89825 10091
GIẢI TƯ 45537 76383 10169
18483 28570 42934 39755
GIẢI NĂM 7838
GIẢI SÁU 4325 7190 1735
GIẢI BẢY 361
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 5 5
3 4 5 7 8
4  
5 5 7 8
6 1 9
7 0
8 0 3 3
9 0 1 1
Đầu
Đuôi
7 8 9 0
6 9 9 1
  2
8 8 3
3 4
2 2 3 5 5
  6
3 5 7
3 5 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 10/11/2017

ĐẶC BIỆT 298345
GIẢI NHẤT 19375
GIẢI NHÌ 65705
GIẢI BA 19027 45263
GIẢI TƯ 30575 79710 14192
42898 92089 23543 58624
GIẢI NĂM 1124
GIẢI SÁU 4043 4198 0081
GIẢI BẢY 692
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 5
1 0
2 4 4 7
3  
4 3 3 5
5 3
6 3
7 5 5
8 1 9
9 2 2 8 8
Đầu
Đuôi
1 0
8 1
9 9 2
4 4 5 6 3
2 2 4
0 4 7 7 5
  6
2 7
9 9 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 03/11/2017

ĐẶC BIỆT 162570
GIẢI NHẤT 30148
GIẢI NHÌ 14213
GIẢI BA 03919 65137
GIẢI TƯ 50489 14774 84923
51500 11582 87452 65429
GIẢI NĂM 2087
GIẢI SÁU 9763 9115 2528
GIẢI BẢY 019
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 0
1 3 5 9 9
2 3 8 9
3 7
4 4 8
5 2
6 3
7 0 4
8 2 7 9
9  
Đầu
Đuôi
0 7 0
  1
5 8 2
1 2 6 3
4 7 4
1 5
  6
3 8 7
2 4 8
1 1 2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 27/10/2017

ĐẶC BIỆT 681527
GIẢI NHẤT 19077
GIẢI NHÌ 67246
GIẢI BA 91650 06922
GIẢI TƯ 37953 19450 11596
40358 99831 07307 59030
GIẢI NĂM 7843
GIẢI SÁU 4671 9029 2349
GIẢI BẢY 114
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 7
1 4
2 2 7 9
3 0 1
4 3 6 9
5 0 0 3 8
6  
7 1 7
8  
9 3 6
Đầu
Đuôi
3 5 5 0
3 7 1
2 2
4 5 9 3
1 4
  5
4 9 6
0 2 7 7
5 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785