Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDT - Trực tiếp kết quả xổ số XSDT nhanh, chuẩn xác

KQXS Đồng Tháp 18/09/2017

ĐẶC BIỆT 880715
GIẢI NHẤT 12510
GIẢI NHÌ 37999
GIẢI BA 28597 88926
GIẢI TƯ 61997 65564 63681
64650 40699 51692 72644
GIẢI NĂM 2434
GIẢI SÁU 7759 3103 4056
GIẢI BẢY 446
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2 3
1 0 5
2 6
3 4
4 4 6
5 0 6 9
6 4
7  
8 1
9 2 7 7 9 9
Đầu
Đuôi
1 5 0
8 1
0 9 2
0 3
3 4 6 4
1 5
2 4 5 6
9 9 7
  8
5 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 11/09/2017

ĐẶC BIỆT 804499
GIẢI NHẤT 65601
GIẢI NHÌ 32930
GIẢI BA 90433 53438
GIẢI TƯ 78952 64606 90816
62644 86392 35938 75490
GIẢI NĂM 1882
GIẢI SÁU 3550 7322 6301
GIẢI BẢY 336
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 1 1 6
1 6
2 2
3 0 3 6 8 8
4 4
5 0 2
6  
7  
8 2 8
9 0 2 9
Đầu
Đuôi
3 5 9 0
0 0 1
2 5 8 9 2
3 3
4 4
  5
0 1 3 6
  7
3 3 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 04/09/2017

ĐẶC BIỆT 231665
GIẢI NHẤT 01982
GIẢI NHÌ 79256
GIẢI BA 14382 71983
GIẢI TƯ 53699 98768 75468
40047 81637 95015 56243
GIẢI NĂM 1045
GIẢI SÁU 1484 8051 1931
GIẢI BẢY 585
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2  
3 1 7
4 3 5 7 9
5 1 6
6 5 8 8
7  
8 2 2 3 4 5
9 9
Đầu
Đuôi
  0
3 5 1
8 8 2
4 8 3
8 4
1 4 6 8 5
5 6
3 4 7
6 6 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 28/08/2017

ĐẶC BIỆT 753079
GIẢI NHẤT 11550
GIẢI NHÌ 94065
GIẢI BA 09789 20395
GIẢI TƯ 07290 85789 04257
46641 13489 61489 96424
GIẢI NĂM 7134
GIẢI SÁU 9995 7469 3750
GIẢI BẢY 233
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 4
3 3 4
4 1
5 0 0 7
6 5 9
7 9
8 6 9 9 9 9
9 0 5 5
Đầu
Đuôi
5 5 9 0
4 1
  2
3 3
2 3 4
6 9 9 5
8 6
5 7
  8
6 7 8 8 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 21/08/2017

ĐẶC BIỆT 806974
GIẢI NHẤT 76361
GIẢI NHÌ 54899
GIẢI BA 83720 94292
GIẢI TƯ 11363 97972 07527
80812 73380 16854 38485
GIẢI NĂM 8657
GIẢI SÁU 0476 3518 0260
GIẢI BẢY 671
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0  
1 2 8
2 0 7
3  
4  
5 4 7
6 0 1 3
7 1 2 4 6
8 0 5
9 1 2 9
Đầu
Đuôi
2 6 8 0
6 7 9 1
1 7 9 2
6 3
5 7 4
8 5
7 6
2 5 7
1 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785