Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDT - Trực tiếp kết quả xổ số XSDT nhanh, chuẩn xác

KQXS Đồng Tháp 20/11/2017

ĐẶC BIỆT 614158
GIẢI NHẤT 35778
GIẢI NHÌ 80707
GIẢI BA 16680 54462
GIẢI TƯ 41675 87894 46939
83751 72043 52938 11132
GIẢI NĂM 4064
GIẢI SÁU 4493 4679 8328
GIẢI BẢY 525
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 5 8
3 2 8 9
4 3
5 1 8
6 2 4
7 5 6 8 9
8 0
9 3 4
Đầu
Đuôi
8 0
5 1
3 6 2
4 9 3
6 9 4
2 7 5
7 6
0 7
2 3 5 7 8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 13/11/2017

ĐẶC BIỆT 213999
GIẢI NHẤT 61083
GIẢI NHÌ 05705
GIẢI BA 59220 80341
GIẢI TƯ 99972 42134 75298
62138 28036 47228 87802
GIẢI NĂM 6336
GIẢI SÁU 7057 3866 2050
GIẢI BẢY 406
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 2 5 6
1  
2 0 8
3 4 6 6 8
4 1
5 0 7
6 6 6
7 2
8 3
9 8 9
Đầu
Đuôi
2 5 0
4 1
0 7 2
8 3
3 4
0 5
0 3 3 6 6 6
5 7
2 3 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 06/11/2017

ĐẶC BIỆT 906057
GIẢI NHẤT 99962
GIẢI NHÌ 19426
GIẢI BA 00547 71586
GIẢI TƯ 19235 17298 97599
83436 09793 70422 29854
GIẢI NĂM 5003
GIẢI SÁU 4533 2726 8101
GIẢI BẢY 576
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 1 3
1  
2 2 6 6
3 3 5 6
4 7
5 4 7
6 2
7 6
8 0 6
9 3 8 9
Đầu
Đuôi
8 0
0 1
2 6 2
0 3 9 3
5 4
3 5
2 2 3 7 8 6
4 5 7
9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 30/10/2017

ĐẶC BIỆT 747960
GIẢI NHẤT 58106
GIẢI NHÌ 18522
GIẢI BA 55973 97508
GIẢI TƯ 23657 91909 46487
69988 36159 09196 04177
GIẢI NĂM 5106
GIẢI SÁU 0282 5841 9605
GIẢI BẢY 915
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 5 6 6 8 9
1 5
2 2
3  
4 1 8
5 7 9
6 0
7 3 7
8 2 7 8
9 6
Đầu
Đuôi
6 0
4 1
2 8 2
7 3
  4
0 1 5
0 0 9 6
5 7 8 7
0 4 8 8
0 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 23/10/2017

ĐẶC BIỆT 690079
GIẢI NHẤT 59823
GIẢI NHÌ 88788
GIẢI BA 87451 65233
GIẢI TƯ 66356 93576 45405
14324 79855 93741 14608
GIẢI NĂM 6357
GIẢI SÁU 6850 1291 7627
GIẢI BẢY 614
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 4
2 3 4 7
3 3
4 1
5 0 1 5 6 7
6  
7 6 9
8 8
9 1 5
Đầu
Đuôi
5 0
4 5 9 1
  2
2 3 3
1 2 4
0 5 9 5
5 7 6
2 5 7
0 8 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785