Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDNO - Trực tiếp kết quả xổ số XSDNO nhanh, chuẩn xác

KQXS Đắc Nông 13/01/2018

ĐẶC BIỆT 330533
GIẢI NHẤT 97971
GIẢI NHÌ 81474
GIẢI BA 50875 08047
GIẢI TƯ 38171 78449 23473
30655 47248 30938 36414
GIẢI NĂM 8400
GIẢI SÁU 9103 6156 6279
GIẢI BẢY 661
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 0 3
1 4
2 6
3 3 8
4 7 8 9
5 5 6
6 1
7 1 1 3 4 5 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 0
6 7 7 1
  2
0 3 7 3
1 7 4
5 7 5
2 5 6
4 7
3 4 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 06/01/2018

ĐẶC BIỆT 109803
GIẢI NHẤT 01342
GIẢI NHÌ 84355
GIẢI BA 59049 96487
GIẢI TƯ 08839 12660 34433
32957 25868 98187 14206
GIẢI NĂM 8504
GIẢI SÁU 1596 6012 8524
GIẢI BẢY 499
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 3 4 6
1 2
2 4
3 3 9
4 2 9
5 2 5 7
6 0 8
7  
8 7 7
9 6 9
Đầu
Đuôi
6 0
  1
1 4 5 2
0 3 3
0 2 4
5 5
0 9 6
5 8 8 7
6 8
3 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 30/12/2017

ĐẶC BIỆT 024926
GIẢI NHẤT 88614
GIẢI NHÌ 53992
GIẢI BA 38587 08988
GIẢI TƯ 88038 95110 09298
42173 92619 02532 83781
GIẢI NĂM 8748
GIẢI SÁU 4734 0557 4480
GIẢI BẢY 855
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 9
1 0 4 9
2 6
3 2 4 8
4 8
5 5 7
6  
7 3
8 0 1 7 8
9 2 8
Đầu
Đuôi
1 8 0
8 1
3 9 2
7 3
1 3 4
5 5
2 6
5 8 7
3 4 8 9 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 23/12/2017

ĐẶC BIỆT 409051
GIẢI NHẤT 43415
GIẢI NHÌ 99047
GIẢI BA 11002 45001
GIẢI TƯ 28194 60654 22967
65266 65741 63904 50930
GIẢI NĂM 9839
GIẢI SÁU 0952 0756 6824
GIẢI BẢY 608
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 1 2 4 8
1 5
2 4
3 0 9
4 1 7
5 1 2 4 6 8
6 6 7
7  
8  
9 4
Đầu
Đuôi
3 0
0 4 5 1
0 5 2
  3
0 2 5 9 4
1 5
5 6 6
4 6 7
0 5 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785