Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDNG - Trực tiếp kết quả xổ số XSDNG nhanh, chuẩn xác

KQXS Đà Nẵng 16/09/2017

ĐẶC BIỆT 269609
GIẢI NHẤT 18639
GIẢI NHÌ 28775
GIẢI BA 37930 71376
GIẢI TƯ 55661 49926 02496
21625 57068 00773 25799
GIẢI NĂM 7207
GIẢI SÁU 9653 9654 0568
GIẢI BẢY 716
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 7 9
1 6
2 5 6
3 0 9
4 4
5 3 4
6 1 8 8
7 3 5 6
8  
9 6 9
Đầu
Đuôi
3 0
6 1
  2
5 7 3
4 5 4
2 7 5
1 2 7 9 6
0 7
6 6 8
0 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 13/09/2017

ĐẶC BIỆT 217102
GIẢI NHẤT 96671
GIẢI NHÌ 66251
GIẢI BA 81950 29911
GIẢI TƯ 27786 67761 47991
61643 97405 01035 36621
GIẢI NĂM 5571
GIẢI SÁU 8787 4048 4302
GIẢI BẢY 158
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 2 2 5
1 1
2 1
3 5
4 3 8
5 0 1 8
6 1
7 1 1
8 6 7
9 1
Đầu
Đuôi
5 0
0 1 2 5 6 7 7 9 1
0 0 2
4 3
  4
0 3 5
8 6
8 7
4 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 09/09/2017

ĐẶC BIỆT 351022
GIẢI NHẤT 02232
GIẢI NHÌ 89892
GIẢI BA 15418 01863
GIẢI TƯ 96032 30867 38884
77540 50311 01430 84366
GIẢI NĂM 1026
GIẢI SÁU 8011 5041 4371
GIẢI BẢY 707
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 7
1 1 1 8
2 2 6
3 0 2 2
4 0 1
5  
6 3 6 7
7 1
8 4
9 2 6
Đầu
Đuôi
3 4 0
1 1 4 7 1
2 3 3 9 2
6 3
8 4
  5
2 6 9 6
0 6 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 06/09/2017

ĐẶC BIỆT 772371
GIẢI NHẤT 59408
GIẢI NHÌ 01980
GIẢI BA 11756 89393
GIẢI TƯ 75243 18744 33372
68349 51163 45235 37844
GIẢI NĂM 5840
GIẢI SÁU 6867 1536 1658
GIẢI BẢY 071
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2 0
3 5 6
4 0 3 4 4 9
5 6 8
6 3 7
7 1 1 2
8 0
9 3
Đầu
Đuôi
2 4 8 0
7 7 1
7 2
4 6 9 3
4 4 4
3 5
3 5 6
6 7
0 5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 02/09/2017

ĐẶC BIỆT 583625
GIẢI NHẤT 91453
GIẢI NHÌ 73786
GIẢI BA 24809 81597
GIẢI TƯ 17652 90710 98319
40729 51506 47123 26806
GIẢI NĂM 8028
GIẢI SÁU 1979 3038 8219
GIẢI BẢY 356
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 6 6 9
1 0 9 9
2 3 5 8 9 9
3 8
4  
5 2 3 6
6  
7 9
8 6
9 7
Đầu
Đuôi
1 0
  1
5 2
2 5 3
  4
2 5
0 0 5 8 6
9 7
2 3 8
0 1 1 2 2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 30/08/2017

ĐẶC BIỆT 229215
GIẢI NHẤT 73014
GIẢI NHÌ 66484
GIẢI BA 52748 73666
GIẢI TƯ 91982 44593 99111
51580 09839 69578 48395
GIẢI NĂM 3877
GIẢI SÁU 7444 9216 5883
GIẢI BẢY 226
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4 5 6
2 6
3 9
4 4 8
5 3
6 6
7 7 8
8 0 2 3 4
9 3 5
Đầu
Đuôi
8 0
1 1
8 2
5 8 9 3
1 4 8 4
1 9 5
1 2 6 6
7 7
4 7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 26/08/2017

ĐẶC BIỆT 725743
GIẢI NHẤT 53554
GIẢI NHÌ 96803
GIẢI BA 26880 53982
GIẢI TƯ 08106 99951 72396
95686 36480 81450 58356
GIẢI NĂM 8641
GIẢI SÁU 8165 1848 0310
GIẢI BẢY 443
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 0
2  
3  
4 1 3 3 8
5 0 1 4 6
6 5 6
7  
8 0 0 2 6
9 6
Đầu
Đuôi
1 5 8 8 0
4 5 1
8 2
0 4 4 3
5 4
6 5
0 5 6 8 9 6
  7
4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 23/08/2017

ĐẶC BIỆT 179595
GIẢI NHẤT 49979
GIẢI NHÌ 36299
GIẢI BA 99922 92245
GIẢI TƯ 39339 41957 19472
22140 99445 09839 56061
GIẢI NĂM 1887
GIẢI SÁU 7263 7084 7297
GIẢI BẢY 021
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 1 2 2
3 9 9
4 0 5 5
5 7
6 1 3
7 2 9
8 4 7
9 5 7 9
Đầu
Đuôi
4 0
2 6 1
2 2 7 2
6 3
8 4
4 4 9 5
  6
5 8 9 7
  8
3 3 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785