Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDNG - Trực tiếp kết quả xổ số XSDNG nhanh, chuẩn xác

KQXS Đà Nẵng 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 281361
GIẢI NHẤT 89241
GIẢI NHÌ 30340
GIẢI BA 35978 76703
GIẢI TƯ 36687 75691 60107
51572 01342 43885 40411
GIẢI NĂM 9599
GIẢI SÁU 5301 8242 7046
GIẢI BẢY 168
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 1 3 7
1 1
2  
3 4
4 0 1 2 2 6
5  
6 1 8
7 2 8
8 5 7
9 1 9
Đầu
Đuôi
4 0
0 1 4 6 9 1
4 4 7 2
0 3
3 4
8 5
4 6
0 8 7
6 7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 304656
GIẢI NHẤT 43712
GIẢI NHÌ 16749
GIẢI BA 10327 38764
GIẢI TƯ 96923 96331 50758
94607 80417 44466 52817
GIẢI NĂM 3255
GIẢI SÁU 9102 4920 6632
GIẢI BẢY 413
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 2 3 7 7
2 0 3 7
3 1 2 4
4 9
5 5 6 8
6 4 6
7  
8  
9  
Đầu
Đuôi
2 0
3 1
0 1 3 2
1 2 3
3 6 4
5 5
5 6 6
0 1 1 2 7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 11/11/2017

ĐẶC BIỆT 579585
GIẢI NHẤT 40733
GIẢI NHÌ 14498
GIẢI BA 65476 96019
GIẢI TƯ 60702 73110 77176
49507 49730 64147 13943
GIẢI NĂM 2381
GIẢI SÁU 5720 7112 3689
GIẢI BẢY 409
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 2 7 7 9
1 0 2 9
2 0
3 0 3
4 3 7
5  
6  
7 6 6
8 1 5 9
9 8
Đầu
Đuôi
1 2 3 0
8 1
0 1 2
3 4 3
  4
8 5
7 7 6
0 0 4 7
9 8
0 1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 08/11/2017

ĐẶC BIỆT 011771
GIẢI NHẤT 28086
GIẢI NHÌ 20055
GIẢI BA 25743 80471
GIẢI TƯ 86719 31568 11805
78496 47469 20325 37721
GIẢI NĂM 7167
GIẢI SÁU 4974 0072 1575
GIẢI BẢY 677
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 5
1 9
2 1 5
3 8
4 3
5 5
6 7 8 9
7 1 1 2 4 5 7
8 6
9 6
Đầu
Đuôi
  0
2 7 7 1
7 2
4 3
7 4
0 2 5 7 5
8 9 6
6 7 7
3 6 8
1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 04/11/2017

ĐẶC BIỆT 915983
GIẢI NHẤT 52089
GIẢI NHÌ 45106
GIẢI BA 38386 31132
GIẢI TƯ 46400 74073 51701
74799 95001 77613 66799
GIẢI NĂM 8375
GIẢI SÁU 9141 7564 5387
GIẢI BẢY 005
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 0 1 1 5 6
1 3
2  
3 2
4 1
5  
6 4
7 3 5
8 3 4 6 7 9
9 9 9
Đầu
Đuôi
0 0
0 0 4 1
3 2
1 7 8 3
6 8 4
0 7 5
0 8 6
8 7
  8
8 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 01/11/2017

ĐẶC BIỆT 603228
GIẢI NHẤT 43922
GIẢI NHÌ 25234
GIẢI BA 36254 07596
GIẢI TƯ 27562 19805 00358
40734 72626 30641 68031
GIẢI NĂM 6156
GIẢI SÁU 4606 5607 6827
GIẢI BẢY 107
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0 5 6 7 7
1  
2 2 5 6 7 8
3 1 4 4
4 1
5 4 6 8
6 2
7  
8  
9 6
Đầu
Đuôi
  0
3 4 1
2 6 2
  3
3 3 5 4
0 2 5
0 2 5 9 6
0 0 2 7
2 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 28/10/2017

ĐẶC BIỆT 469465
GIẢI NHẤT 71156
GIẢI NHÌ 66900
GIẢI BA 24759 70808
GIẢI TƯ 91192 77758 50004
89084 88312 42846 01678
GIẢI NĂM 5823
GIẢI SÁU 1561 1534 5879
GIẢI BẢY 931
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 0 3 4 8
1 2
2 3
3 1 4
4 6
5 6 8 9
6 1 5
7 8 9
8 4
9 2
Đầu
Đuôi
0 0
3 6 1
1 9 2
0 2 3
0 3 8 4
6 5
4 5 6
  7
0 5 7 8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 25/10/2017

ĐẶC BIỆT 608560
GIẢI NHẤT 42310
GIẢI NHÌ 79471
GIẢI BA 75703 38232
GIẢI TƯ 19952 32352 66882
68322 98460 56986 38158
GIẢI NĂM 0491
GIẢI SÁU 2822 5673 6403
GIẢI BẢY 986
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2 3 3
1 0
2 2 2
3 2
4  
5 2 2 8
6 0 0
7 1 3
8 2 6 6
9 1
Đầu
Đuôi
1 6 6 0
7 9 1
0 2 2 3 5 5 8 2
0 0 7 3
  4
  5
8 8 6
  7
5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785