Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDN - Trực tiếp kết quả xổ số XSDN nhanh, chuẩn xác

KQXS Đồng Nai 21/03/2018

ĐẶC BIỆT 330285
GIẢI NHẤT 84765
GIẢI NHÌ 80437
GIẢI BA 09074 80772
GIẢI TƯ 84914 10303 22837
88836 17701 64731 83790
GIẢI NĂM 9932
GIẢI SÁU 2399 7795 6079
GIẢI BẢY 554
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 4
2  
3 1 2 6 7 7
4 8
5 4
6 5
7 2 4 9
8 5
9 0 5 9
Đầu
Đuôi
9 0
0 3 1
3 7 2
0 3
1 5 7 4
6 8 9 5
3 6
3 3 7
4 8
7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 14/03/2018

ĐẶC BIỆT 768784
GIẢI NHẤT 91142
GIẢI NHÌ 92328
GIẢI BA 84735 70784
GIẢI TƯ 33663 55794 74003
33228 80105 60169 93233
GIẢI NĂM 8670
GIẢI SÁU 6687 0164 2642
GIẢI BẢY 898
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 3 5 6
1  
2 8 8
3 3 5
4 2 2
5  
6 3 4 9
7 0
8 4 4 7
9 4 8
Đầu
Đuôi
7 0
  1
4 4 2
0 3 6 3
6 8 8 9 4
0 3 5
0 6
8 7
2 2 9 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 07/03/2018

ĐẶC BIỆT 470295
GIẢI NHẤT 36036
GIẢI NHÌ 43686
GIẢI BA 12317 30951
GIẢI TƯ 80587 23024 96851
54446 20891 77476 92383
GIẢI NĂM 0422
GIẢI SÁU 4158 9454 4246
GIẢI BẢY 998
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 2 4
3 6
4 6 6
5 1 1 4 8
6  
7 6
8 3 6 7 8
9 1 5 8
Đầu
Đuôi
  0
5 5 9 1
2 2
8 3
2 5 4
9 5
3 4 4 7 8 6
1 8 7
5 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 28/02/2018

ĐẶC BIỆT 044977
GIẢI NHẤT 53257
GIẢI NHÌ 56168
GIẢI BA 82634 35362
GIẢI TƯ 82987 79000 48310
07254 81856 73914 83594
GIẢI NĂM 1904
GIẢI SÁU 6756 6745 3307
GIẢI BẢY 757
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 0 4 7
1 0 4
2  
3 4
4 5
5 4 6 6 7 7 9
6 2 8
7 7
8 7
9 4
Đầu
Đuôi
0 1 0
  1
6 2
  3
0 1 3 5 9 4
4 5
5 5 6
0 5 5 7 8 7
6 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 21/02/2018

ĐẶC BIỆT 577594
GIẢI NHẤT 21700
GIẢI NHÌ 29622
GIẢI BA 66445 77339
GIẢI TƯ 54904 21696 69341
35581 75336 55442 72711
GIẢI NĂM 0813
GIẢI SÁU 7827 1962 8411
GIẢI BẢY 995
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 1 1 3
2 2 7
3 6 9
4 1 2 5
5  
6 2
7  
8 1
9 4 5 6 9
Đầu
Đuôi
0 0
1 1 4 8 1
2 4 6 2
1 3
0 9 4
4 9 5
3 9 6
2 7
  8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785