Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDLK - Trực tiếp kết quả xổ số XSDLK nhanh, chuẩn xác

KQXS DakLak 20/03/2018

ĐẶC BIỆT 820104
GIẢI NHẤT 94844
GIẢI NHÌ 74013
GIẢI BA 96761 26764
GIẢI TƯ 90770 98380 55578
40092 13205 73475 27876
GIẢI NĂM 7985
GIẢI SÁU 0959 2764 4027
GIẢI BẢY 261
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 3
2 7
3  
4 4
5 9
6 1 1 4 4
7 0 5 6 8
8 0 5
9 2 2
Đầu
Đuôi
7 8 0
6 6 1
9 9 2
1 3
0 4 6 6 4
0 7 8 5
7 6
2 7
7 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 13/03/2018

ĐẶC BIỆT 468657
GIẢI NHẤT 22484
GIẢI NHÌ 68199
GIẢI BA 42736 58807
GIẢI TƯ 51473 15700 87596
99633 69502 74793 64212
GIẢI NĂM 3711
GIẢI SÁU 5452 6143 0760
GIẢI BẢY 593
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 0 2 7
1 1 2
2  
3 3 6 9
4 3
5 2 7
6 0
7 3
8 4
9 3 3 6 9
Đầu
Đuôi
0 6 0
1 1
0 1 5 2
3 4 7 9 9 3
8 4
  5
3 9 6
0 5 7
  8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 06/03/2018

ĐẶC BIỆT 314395
GIẢI NHẤT 55460
GIẢI NHÌ 77726
GIẢI BA 44100 60065
GIẢI TƯ 23440 22562 52413
47049 17249 63349 09902
GIẢI NĂM 4290
GIẢI SÁU 0365 2112 5229
GIẢI BẢY 118
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 0 2
1 2 3 8
2 6 9
3  
4 0 9 9 9
5  
6 0 2 5 5
7  
8  
9 0 4 5
Đầu
Đuôi
0 4 6 9 0
  1
0 1 6 2
1 3
9 4
6 6 9 5
2 6
  7
1 8
2 4 4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 27/02/2018

ĐẶC BIỆT 837119
GIẢI NHẤT 12979
GIẢI NHÌ 69732
GIẢI BA 36569 74478
GIẢI TƯ 82828 58345 47271
21628 91933 79230 46993
GIẢI NĂM 6280
GIẢI SÁU 6810 4423 3899
GIẢI BẢY 058
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0  
1 0 9
2 3 8 8
3 0 2 3
4 5
5 3 8
6 9
7 1 8 9
8 0
9 3 9
Đầu
Đuôi
1 3 8 0
7 1
3 2
2 3 5 9 3
  4
4 5
  6
  7
2 2 5 7 8
1 6 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 292309
GIẢI NHẤT 26898
GIẢI NHÌ 58837
GIẢI BA 60370 67534
GIẢI TƯ 85304 11005 68778
91430 85072 54869 56074
GIẢI NĂM 4432
GIẢI SÁU 2401 2157 3711
GIẢI BẢY 056
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 1 4 5 9
1 1
2  
3 0 2 4 7
4  
5 6 7
6 9
7 0 2 4 8
8  
9 2 8
Đầu
Đuôi
3 7 0
0 1 1
3 7 9 2
  3
0 3 7 4
0 5
5 6
3 5 7
7 9 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785