Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDLK - Trực tiếp kết quả xổ số XSDLK nhanh, chuẩn xác

KQXS DakLak 19/09/2017

ĐẶC BIỆT 022150
GIẢI NHẤT 85717
GIẢI NHÌ 87255
GIẢI BA 82398 67143
GIẢI TƯ 56644 22199 80799
90580 41423 49603 46242
GIẢI NĂM 3443
GIẢI SÁU 2995 2196 3168
GIẢI BẢY 476
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 3
1 7
2 3
3  
4 2 3 3 4
5 0 5
6 8
7 6
8 0
9 5 5 6 8 9 9
Đầu
Đuôi
5 8 0
  1
4 2
0 2 4 4 3
4 4
5 9 9 5
7 9 6
1 7
6 9 8
9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 12/09/2017

ĐẶC BIỆT 970875
GIẢI NHẤT 27322
GIẢI NHÌ 43265
GIẢI BA 27855 59588
GIẢI TƯ 23808 50698 25059
09546 00241 82607 83758
GIẢI NĂM 6716
GIẢI SÁU 8983 9188 7556
GIẢI BẢY 633
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 6
2 2
3 3
4 1 6
5 5 6 8 9
6 5
7 1 5
8 3 8 8
9 8
Đầu
Đuôi
  0
4 7 1
2 2
3 8 3
  4
5 6 7 5
1 4 5 6
0 7
0 5 8 8 9 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 05/09/2017

ĐẶC BIỆT 467610
GIẢI NHẤT 71784
GIẢI NHÌ 82614
GIẢI BA 48228 86659
GIẢI TƯ 86529 92941 49468
21423 23574 60865 88640
GIẢI NĂM 4211
GIẢI SÁU 3892 7155 5767
GIẢI BẢY 550
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 4
2 3 8 9
3  
4 0 1
5 0 5 9
6 5 7 8
7 4
8 4
9 1 2
Đầu
Đuôi
1 4 5 0
1 4 9 1
9 2
2 3
1 7 8 4
5 6 5
  6
6 7
2 6 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 29/08/2017

ĐẶC BIỆT 308683
GIẢI NHẤT 26080
GIẢI NHÌ 18516
GIẢI BA 34662 42170
GIẢI TƯ 43903 59722 36523
77503 21378 44393 91774
GIẢI NĂM 7324
GIẢI SÁU 6208 6808 1421
GIẢI BẢY 214
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 3 3 8 8
1 4 6
2 1 2 3 4
3  
4  
5  
6 2 5
7 0 4 8
8 0 3
9 3
Đầu
Đuôi
7 8 0
2 1
2 6 2
0 0 2 8 9 3
1 2 7 4
6 5
1 6
  7
0 0 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 22/08/2017

ĐẶC BIỆT 908784
GIẢI NHẤT 76854
GIẢI NHÌ 43125
GIẢI BA 64340 25017
GIẢI TƯ 67882 70038 44596
12342 70545 77632 85456
GIẢI NĂM 4359
GIẢI SÁU 8739 8289 0973
GIẢI BẢY 752
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 5
3 2 8 9
4 0 2 5
5 2 4 6 9
6  
7 3
8 2 4 9
9 6 9
Đầu
Đuôi
4 0
  1
3 4 5 8 2
7 3
5 8 4
2 4 5
5 9 6
1 7
3 8
3 5 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785