Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDL - Trực tiếp kết quả xổ số XSDL nhanh, chuẩn xác

KQXS Đà Lạt 17/09/2017

ĐẶC BIỆT 951605
GIẢI NHẤT 32433
GIẢI NHÌ 97309
GIẢI BA 18929 84473
GIẢI TƯ 39297 53102 70422
81977 74948 80126 83216
GIẢI NĂM 0974
GIẢI SÁU 5732 6753 5244
GIẢI BẢY 990
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2 2 5 9
1 6
2 2 6 9
3 2 3
4 4 8
5 3
6  
7 3 4 7
8  
9 0 7
Đầu
Đuôi
9 0
  1
0 0 2 3 2
3 5 7 3
4 7 4
0 5
1 2 6
7 9 7
4 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 10/09/2017

ĐẶC BIỆT 087121
GIẢI NHẤT 30767
GIẢI NHÌ 51884
GIẢI BA 98162 64692
GIẢI TƯ 16610 33232 63515
24965 03182 62313 16040
GIẢI NĂM 8977
GIẢI SÁU 6971 5362 1997
GIẢI BẢY 706
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 6
1 0 3 5
2 1
3 2
4 0 3
5  
6 2 2 5 7
7 1 7
8 2 4
9 2 7
Đầu
Đuôi
1 4 0
2 7 1
3 6 6 8 9 2
1 4 3
8 4
1 6 5
0 6
6 7 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 03/09/2017

ĐẶC BIỆT 691993
GIẢI NHẤT 10286
GIẢI NHÌ 69855
GIẢI BA 32274 67540
GIẢI TƯ 07674 48259 27395
28775 19048 77541 46989
GIẢI NĂM 8372
GIẢI SÁU 3960 6889 8975
GIẢI BẢY 209
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2  
3  
4 0 1 8
5 5 9
6 0
7 0 2 4 4 5 5
8 6 9 9
9 3 5
Đầu
Đuôi
4 6 7 0
4 1
7 2
9 3
7 7 4
5 7 7 9 5
8 6
  7
4 8
0 5 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 27/08/2017

ĐẶC BIỆT 149460
GIẢI NHẤT 37402
GIẢI NHÌ 63491
GIẢI BA 87022 08790
GIẢI TƯ 68776 53826 85394
18524 59514 67281 74545
GIẢI NĂM 2976
GIẢI SÁU 5120 4596 0446
GIẢI BẢY 283
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 2
1 4
2 0 2 4 6
3  
4 5 6
5  
6 0
7 6 6
8 1 3 4
9 0 1 4 6
Đầu
Đuôi
2 6 9 0
8 9 1
0 2 2
8 3
1 2 8 9 4
4 5
2 4 7 7 9 6
  7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785