Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDL - Trực tiếp kết quả xổ số XSDL nhanh, chuẩn xác

KQXS Đà Lạt 18/03/2018

ĐẶC BIỆT 989729
GIẢI NHẤT 00641
GIẢI NHÌ 52752
GIẢI BA 98989 47923
GIẢI TƯ 77988 37077 27530
01788 49117 67817 05057
GIẢI NĂM 7637
GIẢI SÁU 1258 3974 4823
GIẢI BẢY 400
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 0
1 7 7
2 3 3 9
3 0 7
4 1
5 2 7 8
6  
7 4 7
8 8 8 9
9  
Đầu
Đuôi
0 0 3 0
4 1
5 2
2 2 3
7 4
  5
  6
1 1 3 5 7 7
5 8 8 8
2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 11/03/2018

ĐẶC BIỆT 761766
GIẢI NHẤT 69838
GIẢI NHÌ 53815
GIẢI BA 26383 64876
GIẢI TƯ 84276 85172 46422
33257 04248 23026 39436
GIẢI NĂM 9880
GIẢI SÁU 5841 2720 4298
GIẢI BẢY 641
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2 0 2 6
3 6 8
4 1 1 8
5 7
6 6
7 2 6 6
8 0 3 6
9 8
Đầu
Đuôi
2 8 0
4 4 1
2 7 2
8 3
  4
1 5
2 3 6 7 7 8 6
5 7
3 4 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 04/03/2018

ĐẶC BIỆT 167858
GIẢI NHẤT 77754
GIẢI NHÌ 72635
GIẢI BA 05603 58151
GIẢI TƯ 72321 13868 94666
79083 27281 81526 58109
GIẢI NĂM 4585
GIẢI SÁU 8040 2480 0126
GIẢI BẢY 407
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 3 7 9
1  
2 1 6 6
3 5
4 0
5 1 4 8 8
6 6 8
7  
8 0 1 3 5
9  
Đầu
Đuôi
4 8 0
2 5 8 1
  2
0 8 3
5 4
3 8 5
2 2 6 6
0 7
5 5 6 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 25/02/2018

ĐẶC BIỆT 907588
GIẢI NHẤT 19873
GIẢI NHÌ 15875
GIẢI BA 04923 00086
GIẢI TƯ 98608 75355 79679
71313 76308 40133 97574
GIẢI NĂM 5545
GIẢI SÁU 8365 4295 4829
GIẢI BẢY 248
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 8 8
1 3
2 3 9
3 3
4 5 8
5 5
6 5 6
7 3 4 5 9
8 6 8
9 5
Đầu
Đuôi
  0
  1
  2
1 2 3 7 3
7 4
4 5 6 7 9 5
6 8 6
  7
0 0 4 8 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785