Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDL - Trực tiếp kết quả xổ số XSDL nhanh, chuẩn xác

KQXS Đà Lạt 19/11/2017

ĐẶC BIỆT 654274
GIẢI NHẤT 50314
GIẢI NHÌ 03529
GIẢI BA 64345 51901
GIẢI TƯ 97597 91887 33034
65673 35454 58730 54551
GIẢI NĂM 7976
GIẢI SÁU 7819 3667 2082
GIẢI BẢY 492
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 1
1 4 9
2 4 9
3 0 4
4 5
5 1 4
6 7
7 3 4 6
8 2 7
9 2 7
Đầu
Đuôi
3 0
0 5 1
8 9 2
7 3
1 2 3 5 7 4
4 5
7 6
6 8 9 7
  8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 12/11/2017

ĐẶC BIỆT 566724
GIẢI NHẤT 91890
GIẢI NHÌ 84701
GIẢI BA 97546 83751
GIẢI TƯ 64804 89566 14891
83570 74027 55122 59706
GIẢI NĂM 3033
GIẢI SÁU 2224 0509 8971
GIẢI BẢY 553
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 1 4 6 9
1  
2 2 4 4 7
3 3
4 6
5 1 3
6 6
7 0 1 6
8  
9 0 1
Đầu
Đuôi
7 9 0
0 5 7 9 1
2 2
3 5 3
0 2 2 4
  5
0 4 6 7 6
2 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 05/11/2017

ĐẶC BIỆT 586659
GIẢI NHẤT 14431
GIẢI NHÌ 51457
GIẢI BA 55652 63963
GIẢI TƯ 64678 96547 67249
37955 53780 61966 25516
GIẢI NĂM 5857
GIẢI SÁU 0068 1410 4455
GIẢI BẢY 109
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 9 9
1 0 6
2  
3 1
4 7 9
5 2 5 5 7 7 9
6 3 6 8
7 8
8 0
9  
Đầu
Đuôi
1 8 0
3 1
5 2
6 3
  4
5 5 5
1 6 6
4 5 5 7
6 7 8
0 0 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 29/10/2017

ĐẶC BIỆT 990259
GIẢI NHẤT 98839
GIẢI NHÌ 50533
GIẢI BA 47754 42666
GIẢI TƯ 02779 40923 04608
46752 90157 52716 78686
GIẢI NĂM 3687
GIẢI SÁU 6949 3384 7635
GIẢI BẢY 749
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 8 8
1 6
2 3
3 3 5 9
4 9 9
5 2 4 7 9
6 6
7 9
8 4 6 7
9  
Đầu
Đuôi
  0
  1
5 2
2 3 3
5 8 4
3 5
1 6 8 6
5 8 7
0 0 8
3 4 4 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785