Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSBTH - Trực tiếp kết quả xổ số XSBTH nhanh, chuẩn xác

KQXS Bình Thuận 14/09/2017

ĐẶC BIỆT 655963
GIẢI NHẤT 00644
GIẢI NHÌ 15982
GIẢI BA 79315 15356
GIẢI TƯ 28481 65637 54687
57914 93516 57247 74912
GIẢI NĂM 6142
GIẢI SÁU 8660 7286 6899
GIẢI BẢY 625
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0  
1 2 4 5 6
2 5
3 7
4 2 4 7
5 6
6 0 3
7  
8 1 2 4 6 7
9 9
Đầu
Đuôi
6 0
8 1
1 4 8 2
6 3
1 4 8 4
1 2 5
1 5 8 6
3 4 8 7
  8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 07/09/2017

ĐẶC BIỆT 942778
GIẢI NHẤT 39536
GIẢI NHÌ 91953
GIẢI BA 10866 23823
GIẢI TƯ 49778 65880 16025
71548 77676 25139 31134
GIẢI NĂM 3355
GIẢI SÁU 2269 6541 6404
GIẢI BẢY 410
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 4
1 0 9
2 3 5
3 4 6 9
4 1 8
5 3 5
6 6 9
7 6 8 8
8 0
9  
Đầu
Đuôi
1 8 0
4 1
  2
2 5 3
0 3 4
2 5 5
3 6 7 6
  7
4 7 7 8
1 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 31/08/2017

ĐẶC BIỆT 435270
GIẢI NHẤT 09319
GIẢI NHÌ 44966
GIẢI BA 85574 18123
GIẢI TƯ 60311 39017 90768
90044 21802 79172 76589
GIẢI NĂM 2227
GIẢI SÁU 6073 7377 4934
GIẢI BẢY 269
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 2
1 1 7 9
2 3 7
3 4
4 4
5  
6 6 8 9
7 0 2 3 4 7
8 9
9 0
Đầu
Đuôi
7 9 0
1 1
0 7 2
2 7 3
3 4 7 4
  5
6 6
1 2 7 7
6 8
1 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 24/08/2017

ĐẶC BIỆT 026064
GIẢI NHẤT 77857
GIẢI NHÌ 59410
GIẢI BA 89000 00969
GIẢI TƯ 18110 02392 19305
17110 10057 21862 29739
GIẢI NĂM 1181
GIẢI SÁU 7845 9564 2584
GIẢI BẢY 357
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 0 5
1 0 0 0
2  
3 9
4 5
5 5 7 7 7
6 2 4 4 9
7  
8 1 4
9 2
Đầu
Đuôi
0 1 1 1 0
8 1
6 9 2
  3
6 6 8 4
0 4 5 5
  6
5 5 5 7
  8
3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785