Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSBL - Trực tiếp kết quả xổ số XSBL nhanh, chuẩn xác

KQXS Bạc Liêu 20/03/2018

ĐẶC BIỆT 921720
GIẢI NHẤT 86879
GIẢI NHÌ 24365
GIẢI BA 97106 40709
GIẢI TƯ 78156 88826 83019
21266 85881 98823 80833
GIẢI NĂM 6343
GIẢI SÁU 7464 6037 7982
GIẢI BẢY 636
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0 6 9
1 9
2 0 3 6
3 3 6 7
4 3
5 6
6 4 5 6
7 7 9
8 1 2
9  
Đầu
Đuôi
2 0
8 1
8 2
2 3 4 3
6 4
6 5
0 2 3 5 6 6
3 7 7
  8
0 1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 13/03/2018

ĐẶC BIỆT 378979
GIẢI NHẤT 84816
GIẢI NHÌ 97429
GIẢI BA 17186 08995
GIẢI TƯ 92316 51787 97798
52586 73708 67915 25505
GIẢI NĂM 8645
GIẢI SÁU 2563 1506 8901
GIẢI BẢY 931
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 1 5 6 8
1 5 6 6
2 9
3 1
4 5 7
5  
6 3
7 9
8 6 6 7
9 5 8
Đầu
Đuôi
  0
0 3 1
  2
6 3
  4
0 1 4 9 5
0 1 1 8 8 6
4 8 7
0 9 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 06/03/2018

ĐẶC BIỆT 210385
GIẢI NHẤT 24584
GIẢI NHÌ 12045
GIẢI BA 61924 11563
GIẢI TƯ 96376 37271 94320
70598 20881 88388 79584
GIẢI NĂM 1818
GIẢI SÁU 2900 0245 2087
GIẢI BẢY 299
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 0
1 8
2 0 4
3  
4 5 5
5  
6 3
7 1 6
8 1 4 4 5 7 8
9 6 8 9
Đầu
Đuôi
0 2 0
7 8 1
  2
6 3
2 8 8 4
4 4 8 5
7 9 6
8 7
1 8 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 27/02/2018

ĐẶC BIỆT 872251
GIẢI NHẤT 64178
GIẢI NHÌ 07662
GIẢI BA 01000 14012
GIẢI TƯ 46246 81282 85552
19412 81113 04568 35149
GIẢI NĂM 6689
GIẢI SÁU 7738 3531 2873
GIẢI BẢY 771
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0 0
1 2 2 3
2  
3 1 8
4 6 9
5 1 2
6 2 8
7 1 3 3 8
8 2 9
9  
Đầu
Đuôi
0 0
3 5 7 1
1 1 5 6 8 2
1 7 7 3
  4
  5
4 6
  7
3 6 7 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 691047
GIẢI NHẤT 11448
GIẢI NHÌ 55627
GIẢI BA 18760 74628
GIẢI TƯ 28438 19477 36167
35732 08220 99740 61965
GIẢI NĂM 0133
GIẢI SÁU 5338 0470 8728
GIẢI BẢY 450
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 0 7 8 8
3 2 3 8 8
4 0 0 7 8
5 0
6 0 5 7
7 0 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
2 4 4 5 6 7 0
  1
3 2
3 3
  4
6 5
  6
2 4 6 7 7
2 2 3 3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785