Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSBL - Trực tiếp kết quả xổ số XSBL nhanh, chuẩn xác

KQXS Bạc Liêu 19/09/2017

ĐẶC BIỆT 242628
GIẢI NHẤT 87989
GIẢI NHÌ 94713
GIẢI BA 92082 09093
GIẢI TƯ 06081 82017 92011
22270 91143 74593 48789
GIẢI NĂM 3375
GIẢI SÁU 8757 2086 3217
GIẢI BẢY 338
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 5
1 1 3 7 7
2 8
3 8
4 3
5 7
6  
7 0 5
8 1 2 6 9 9
9 3 3
Đầu
Đuôi
7 0
1 8 1
8 2
1 4 9 9 3
  4
0 7 5
8 6
1 1 5 7
2 3 8
8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 12/09/2017

ĐẶC BIỆT 133683
GIẢI NHẤT 81821
GIẢI NHÌ 72191
GIẢI BA 57856 14460
GIẢI TƯ 41837 68240 09974
97559 43101 27443 58950
GIẢI NĂM 4101
GIẢI SÁU 2153 7879 6750
GIẢI BẢY 289
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 1 1
1  
2 1
3 3 7
4 0 3
5 0 0 3 6 9
6 0
7 4 9
8 3 9
9 1
Đầu
Đuôi
4 5 5 6 0
0 0 2 9 1
  2
3 4 5 8 3
7 4
  5
5 6
3 7
  8
5 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 05/09/2017

ĐẶC BIỆT 943871
GIẢI NHẤT 75101
GIẢI NHÌ 19257
GIẢI BA 39393 12676
GIẢI TƯ 13470 63696 75842
03495 02456 33197 03701
GIẢI NĂM 7660
GIẢI SÁU 5745 4374 0933
GIẢI BẢY 101
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 1 1 1
1  
2  
3 3
4 2 5
5 6 7
6 0
7 0 1 4 6
8  
9 0 3 5 6 7
Đầu
Đuôi
6 7 9 0
0 0 0 7 1
4 2
3 9 3
7 4
4 9 5
5 7 9 6
5 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 29/08/2017

ĐẶC BIỆT 514086
GIẢI NHẤT 61645
GIẢI NHÌ 20453
GIẢI BA 12169 30263
GIẢI TƯ 99364 37967 60656
87577 74268 53709 09810
GIẢI NĂM 0926
GIẢI SÁU 8087 5864 9074
GIẢI BẢY 004
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 4 9
1 0 7
2 6
3  
4 5
5 3 6
6 3 4 4 7 8 9
7 4 7
8 6 7
9  
Đầu
Đuôi
1 0
  1
  2
5 6 3
0 6 6 7 4
4 5
2 5 8 6
1 6 7 8 7
6 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 22/08/2017

ĐẶC BIỆT 150768
GIẢI NHẤT 05930
GIẢI NHÌ 29430
GIẢI BA 60727 32099
GIẢI TƯ 58935 68810 22039
63591 61842 50370 04660
GIẢI NĂM 7153
GIẢI SÁU 7019 3567 7441
GIẢI BẢY 571
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0  
1 0 9
2 7
3 0 0 5 9
4 1 2
5 3
6 0 4 7 8
7 0 1
8  
9 1 9
Đầu
Đuôi
1 3 3 6 7 0
4 7 9 1
4 2
5 3
6 4
3 5
  6
2 6 7
6 8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785