Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSBDH - Trực tiếp kết quả xổ số XSBDH nhanh, chuẩn xác

KQXS Bình Định 11/01/2018

ĐẶC BIỆT 240210
GIẢI NHẤT 67891
GIẢI NHÌ 74915
GIẢI BA 93585 66879
GIẢI TƯ 08938 68548 26100
98459 73558 09046 74944
GIẢI NĂM 1959
GIẢI SÁU 5952 4885 1999
GIẢI BẢY 180
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 0
1 0 5
2  
3 1 8
4 4 6 8
5 2 8 9 9
6  
7 9
8 0 5 5
9 1 9
Đầu
Đuôi
0 1 8 0
3 9 1
5 2
  3
4 4
1 8 8 5
4 6
  7
3 4 5 8
5 5 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 04/01/2018

ĐẶC BIỆT 824996
GIẢI NHẤT 20091
GIẢI NHÌ 23911
GIẢI BA 61056 74221
GIẢI TƯ 50415 12368 94370
01841 48748 03753 47942
GIẢI NĂM 4411
GIẢI SÁU 9904 4318 4300
GIẢI BẢY 764
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 0 4 6
1 1 1 5 8
2 1
3  
4 1 2 8
5 3 6
6 4 8
7 0
8  
9 1 6
Đầu
Đuôi
0 7 0
1 1 2 4 9 1
4 2
5 3
0 6 4
1 5
0 5 9 6
  7
1 4 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 28/12/2017

ĐẶC BIỆT 419052
GIẢI NHẤT 74216
GIẢI NHÌ 09476
GIẢI BA 55148 54306
GIẢI TƯ 13405 06848 42132
50442 93665 85754 16517
GIẢI NĂM 9648
GIẢI SÁU 9927 3125 3386
GIẢI BẢY 468
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 6 7
2 5 7
3 2
4 0 2 8 8 8
5 2 4
6 5 8
7 6
8 6
9  
Đầu
Đuôi
4 0
  1
3 4 5 2
  3
5 4
0 2 6 5
0 1 7 8 6
1 2 7
4 4 4 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 21/12/2017

ĐẶC BIỆT 207580
GIẢI NHẤT 60407
GIẢI NHÌ 02040
GIẢI BA 29750 82869
GIẢI TƯ 11586 91949 21039
55616 58422 44105 35311
GIẢI NĂM 3739
GIẢI SÁU 4929 0737 5981
GIẢI BẢY 950
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 5 7
1 1 6
2 2 9
3 7 9 9
4 0 9
5 0 0
6 1 9
7  
8 0 1 6
9  
Đầu
Đuôi
4 5 5 8 0
1 6 8 1
2 2
  3
  4
0 5
1 8 6
0 3 7
  8
2 3 3 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785