Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSBD - Trực tiếp kết quả xổ số XSBD nhanh, chuẩn xác

KQXS Bình Dương 16/03/2018

ĐẶC BIỆT 353726
GIẢI NHẤT 86278
GIẢI NHÌ 82940
GIẢI BA 13251 31378
GIẢI TƯ 82730 08400 98760
81463 47155 73325 89481
GIẢI NĂM 3348
GIẢI SÁU 0573 2414 4014
GIẢI BẢY 197
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 0
1 4 4
2 5 6
3 0
4 0 5 8
5 1 5
6 0 3
7 3 8 8
8 1
9 7
Đầu
Đuôi
0 3 4 6 0
5 8 1
  2
6 7 3
1 1 4
2 4 5 5
2 6
9 7
4 7 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 09/03/2018

ĐẶC BIỆT 620242
GIẢI NHẤT 01766
GIẢI NHÌ 13620
GIẢI BA 60185 64996
GIẢI TƯ 92139 50952 14192
38946 36506 68980 51679
GIẢI NĂM 8241
GIẢI SÁU 8709 5983 2408
GIẢI BẢY 394
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 6 8 9
1  
2 0
3 0 9
4 1 2 6
5 2
6 6
7 9
8 0 3 5
9 2 4 6
Đầu
Đuôi
2 3 8 0
4 1
4 5 9 2
8 3
9 4
8 5
0 4 6 9 6
  7
0 8
0 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 02/03/2018

ĐẶC BIỆT 168554
GIẢI NHẤT 60726
GIẢI NHÌ 23319
GIẢI BA 32882 31279
GIẢI TƯ 89158 44943 29039
90390 46571 90316 47203
GIẢI NĂM 7955
GIẢI SÁU 1970 0946 5821
GIẢI BẢY 376
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 3
1 6 9
2 1 6
3 9
4 3 5 6
5 4 5 8
6  
7 0 1 6 9
8 2
9 0
Đầu
Đuôi
7 9 0
2 7 1
8 2
0 4 3
5 4
4 5 5
1 2 4 7 6
  7
5 8
1 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 23/02/2018

ĐẶC BIỆT 262598
GIẢI NHẤT 11887
GIẢI NHÌ 72466
GIẢI BA 09080 36434
GIẢI TƯ 53556 38867 74359
13699 24315 30242 51510
GIẢI NĂM 7190
GIẢI SÁU 4033 5719 4299
GIẢI BẢY 371
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0  
1 0 5 9
2  
3 3 4
4 2
5 6 9
6 0 6 7
7 1
8 0 7
9 0 8 9 9
Đầu
Đuôi
1 6 8 9 0
7 1
4 2
3 3
3 4
1 5
5 6 6
6 8 7
9 8
1 5 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785